Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws
Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Coronafirws Ymateb Iechyd Cyhoeddus Cymru i achos yn Wuhan, Tsieina

Hyfforddiant a Chymwysterau

Mae ffisiotherapyddion yn cwblhau cwrs gradd 3 neu 4 blynedd ar raglen hyfforddi gymeradwy. Ar ôl cwblhau rhaglen gymeradwy, maent yn gymwys i fod yn aelod o Gymdeithas Siartredig y Ffisiotherapyddion (CSP), sef y corff proffesiynol, addysgol ac undeb llafur ar gyfer 47,000 Ffisiotherapydd Siartredig, Myfyrwyr Ffisiotherapi a Chynorthwywyr y DU.

Mae cyrsiau cymeradwy hefyd yn gymwys i wneud cais i gofrestru gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC). Mae cofrestru gyda'r HCPC yn ofyniad hanfodol i ymarfer ffisiotherapi a galw'ch hun yn ffisiotherapydd yn y DU.

Rhaid i bob ffisiotherapydd sy'n gweithio yn y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol gofrestru gyda'r HPC.