Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws

Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Clinigau Cleifion Allanol

outpatients morriston2.JPG
I drefnu apwyntiadau

Ar gyfer ysbytai Singleton a Threforys anfonwch e-bost at: swanseaopd@wales.nhs.uk

Ar gyfer Ysbyty Castell-nedd Port Talbot e- bostiwch : powopd@wales.nhs.uk

 

Gwasanaeth atgoffa neges text

Rydym bellach yn gweithredu gwasanaeth atgoffa neges destun ffôn symudol ar gyfer clinigau cleifion allanol. Dysgwch ragor yma (dolen i'r ddogfen).

 

Manylion cyswllt clinigau

Iechyd Rhywiol: 0300 5550279

Gwasanaeth Ymataliaeth: 01792 532424

Cleifion allanol Adran Achosion Brys Ysbyty Treforys:

01792 532472 neu 703428 (opsiwn 4) e-bost: A&E.appointments@wales.nhs.uk

Cleifion Allanol Ysbyty Treforys:

01792 583700, e-bost: abm.appointmentoffice@wales.nhs.uk

Cleifion Allanol Ysbyty Singleton: abm.appointments@wales.nhs.uk

Maxillofacial Treforys: 01792 703058

Podiatreg: 0300 3000024

Awdioleg Singleton: 01792 285270

Ffisiotherapi  Abertawe: 01792 487453

 

Archebu sy'n canolbwyntio ar y claf

Rydym yn ceisio trefnu eich apwyntiad mewn ysbyty agos at eich cartref, ond nid yw pob gwasanaeth yn cael ei gynnal ar bob safle, ac efallai bydd rhaid i chi deithio i ysbyty neu glinig arall yn y Bwrdd Iechyd i fynychu'r apwyntiad mwyaf addas.

Cynhelir apwyntiadau ar gyfer rhai arbenigeddau / ymgynghorwyr ar nifer o safleoedd, ac efallai y gallwch ddewis pa ysbyty yr ydych yn ei fynychu, i gyd-fynd â'ch gwaith neu ymrwymiadau dyddiol eraill.

Mae llawer o'n rhestrau aros cleifion allanol yn cael eu 'cronni'. Mae hyn yn golygu y gellir cynnig apwyntiad i chi gyda nifer o ymgynghorwyr yn yr arbenigedd, mae hyn yn hyrwyddo mynediad cyfartal gan y bydd amseroedd aros yn seiliedig ar y dyddiad a gyfeiriwyd yn hytrach na'r ymgynghorydd y cyfeirir ato.

 
Beth os na allaf fynychu'r apwyntiad?

Rhowch wybod i ni cyn gynted ag y gwyddoch na fyddwch yn gallu mynychu'r apwyntiad, fel y gallwn ei gynnig i glaf arall a threfnu dyddiad addas arall i chi. Mae manylion cyswllt ar gyfer clinigau cleifion allanol ar frig y dudalen hon.

Os nad ydych ar gael am gyfnod, byddwn yn diweddaru eich cofnodion yn unol â hynny, ond sylwch y gallai hyn effeithio ar yr amser y byddwch yn aros.