Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws
Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Coronafirws Ymateb Iechyd Cyhoeddus Cymru i achos yn Wuhan, Tsieina

Awdioleg

Awdioleg

Mae awdioleg yn ymwneud ag asesu ac adfer anhwylderau clyw a chydbwysedd.

Mae ein hadran awdioleg yn darparu gwasanaeth cynhwysfawr i oedolion a phlant wedi'i leoli mewn nifer o glinigau yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Mae'r adran awdioleg yn gweithio'n agos gyda gweithwyr iechyd proffesiynol eraill.

  • Os ydych chi'n poeni y bydd gennych chi neu'ch plentyn broblem gyda'ch clyw, rhaid i chi wneud apwyntiad gyda'ch meddyg teulu yn gyntaf.

Gall eich meddyg teulu eich cyfeirio'n uniongyrchol at awdioleg neu drwy'r adran ENT (clust, trwyn a gwddf).

  • Os ydych eisoes yn ddefnyddiwr cymorth clyw ac yn teimlo bod eich clyw wedi newid, nid oes angen i chi gael eich cyfeirio gan eich meddyg teulu. Yn hytrach, trefnwch fod eich cymorth clywed yn cael ei wirio yn un o'n clinigau trwsio cymorth clyw mynediad agored, manylion isod:

Mae nifer o ffyrdd y gallwch gael mynediad at y gwasanaeth atgyweirio cymhorthion clyw: clinigau cerdded i mewn mynediad agored heb apwyntiad, trwy apwyntiad yn unig neu atgyweiriadau drwy'r post. Gallwch anfon eich cymorth clyw gyda disgrifiad o'r nam mewn amlen gadarn wedi'i phacio, gan wneud yn siŵr eich bod yn cynnwys amlen â chyfeiriad stamp arni i'w dychwelyd. A fyddech cystal a'i ddanfon at yr Adran Awdioleg, Coridor Tri yr Adran Cleifion Allanol, Ysbyty Singleton, Sgeti, Abertawe, SA2 8QA. Mae'r gwasanaeth hwn hefyd ar gael i gleifion Ystradgynlais.

 

Gwybodaeth am Glinigau trwsio cymorth clyw mynediad agored

Ysbyty Singleton

Adran Awdioleg, Coridor Tri, Adran Cleifion Allanol, Sketty, Abertawe, SA2 8QA

Ffôn 01792 285270

E-bost- audiology.singleton@wales.nhs.uk

Testun- 07791442214.

Dydd Llun: Mynediad agored 9am i 12pm a 2pm i 4pm

Dydd Mawrth: Mynediad agored 9am i 12pm a 2pm i 4pm

Dydd Mercher: Mynediad agored 9am i 12pm a 2pm i 4pm

Dydd Iau: Mynediad agored 9am i 12pm a 2pm i 4pm

Dydd Gwener: Trwy apwyntiad yn unig 9am i 12pm a 2pm i 4pm

 

Ysbyty Castell-nedd Port Talbot
Adran Awdioleg, Adran Cleifion Allanol, Baglan Way, Port Talbot, SA12 7BX

Ffôn 01639 862276 neu 01639 862667

E-bost Audiology.NPT@wales.nhs.uk

Dydd Llun: Mynediad agored 9am i 12pm a 1.30pm i 4.30pm

Dydd Mawrth: Trwy apwyntiad yn unig 9am i 12pm a 1.30pm i 4.30pm

Dydd Mercher: Trwy apwyntiad yn unig 9am i 12pm a 1.30pm i 4.30pm

Dydd Iau: Mynediad agored 9am i 12pm a 1.30pm i 4.30pm