Awdioleg

Audiology1.JPG

Mae awdioleg yn ymwneud ag asesu ac adfer anhwylderau clyw a chydbwysedd.

Mae ein hadran awdioleg yn darparu gwasanaeth cynhwysfawr i oedolion a phlant wedi'i leoli mewn nifer o glinigau yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Mae'r adran awdioleg yn gweithio'n agos gyda gweithwyr iechyd proffesiynol eraill.

  • Os ydych chi'n poeni y bydd gennych chi neu'ch plentyn broblem gyda'ch clyw, rhaid i chi wneud apwyntiad gyda'ch meddyg teulu yn gyntaf.

Gall eich meddyg teulu eich cyfeirio'n uniongyrchol at awdioleg neu drwy'r adran ENT (clust, trwyn a gwddf).

  • Os ydych eisoes yn ddefnyddiwr cymorth clyw ac yn teimlo bod eich clyw wedi newid, nid oes angen i chi gael eich cyfeirio gan eich meddyg teulu. Yn hytrach, trefnwch fod eich cymorth clywed yn cael ei wirio yn un o'n clinigau trwsio cymorth clyw, manylion isod:

Mae nifer o ffyrdd y gallwch gael mynediad at y gwasanaeth atgyweirio cymhorthion clyw: clinigau cerdded i mewn mynediad agored heb apwyntiad, trwy apwyntiad yn unig neu atgyweiriadau drwy'r post. Gallwch anfon eich cymorth clyw gyda disgrifiad o'r nam mewn amlen gadarn wedi'i phacio, gan wneud yn siŵr eich bod yn cynnwys amlen â chyfeiriad stamp arni i'w dychwelyd. A fyddech cystal a'i ddanfon at yr Adran Awdioleg, Coridor Tri yr Adran Cleifion Allanol, Ysbyty Singleton, Sgeti, Abertawe, SA2 8QA. Mae'r gwasanaeth hwn hefyd ar gael i gleifion Ystradgynlais.

 

Amseroedd Clinig

 

Ysbyty Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener
Singleton Mynediad agored rhwng 9am a 12pm a 2pm i 4pm Mynediad agored rhwng 9am a 12pm a 2pm i 4pm Mynediad agored rhwng 9am a 12pm a 2pm i 4pm Mynediad agored rhwng 9am a 12pm a 2pm i 4pm Trwy apwyntiad yn unig 9am i 12pm a 2pm i 4pm
Castell-nedd Port Talbot Mynediad agored rhwng 9am a 12pm a 1.30pm i 4.30pm Trwy apwyntiad yn unig 9am i 12pm a 1.30pm i 4.30pm Trwy apwyntiad yn unig 9am i 12pm a 1.30pm i 4.30pm Mynediad agored rhwng 9am a 12pm a 1.30pm i 4.30pm  

 

Ble i ddod o hyd i ni

Ysbyty Singleton - Adran Awdioleg, Coridor Three, Adran Cleifion Allanol, Sgeti, Abertawe, SA2 8QA

Ysbyty Castell-nedd Port Talbot - Adran Awdioleg, Adran Cleifion Allanol, Ffordd Baglan, Port Talbot, SA12 7BX

Cysylltwch â ni

Singleton: Ffôn 01792 285270, e-bost audiology.singleton@wales.nhs.uk testun 07791442214.

Castell-nedd Port Talbot: Ffôn 01639 862276 neu 01639 862667, e-bost Audiology.NPT@wales.nhs.uk