Neidio i'r prif gynnwy

Beth os ydw i'n dangos symptomau coronafeirws neu wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd ag ef?

Arhoswch gartref os oes gennych chi neu rywun rydych chi'n byw gyda nhw naill ai:

  • tymheredd uchel

  • peswch newydd, parhaus

Dylech hefyd gysylltu ag iechyd galwedigaethol os yw ar gael yn eich gweithle.

Os ydych i fod i ddod i gael trwyth, rhowch wybod i ni am eich symptomau a PEIDIWCH â mynychu.

Ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru i gael y cyngor diweddaraf ar gyfer aelwydi sydd â haint COVID-19 posib.