Neidio i'r prif gynnwy

Help gydag Awtistiaeth / ADHD

Mae Amhariad Niwro-ddatblygiadol  (NDD) yn derm ymbarél ar gyfer ystod o gyflyrau sy'n ganlyniad i broblemau gyda datblygiad yr ymennydd neu'r system nerfol ganolog.

Gall plant ag NDD gael trafferth deall a rheoli eu hemosiynau a deall emosiynau pobl eraill, gallant gael problemau gyda hunanreolaeth a'u gallu i ddysgu, siarad a symud ac efallai na fydd eu cof mor ddatblygedig â phlant eraill.

Yn aml, gellir rheoli symptomau, ond nid oes gwellhad.

Mae tîm yr NDD yn gyfrifol am asesu ASD (anhwylder sbectrwm awtistiaeth) ac ADHD (anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd) mewn plant a phobl ifanc hyd at 17 oed a hanner.