Ffrindiau a theulu

Wrth i le ganiatáu, byddwn yn caniatáu i un aelod o'r teulu / ffrind eistedd gyda'r claf wrth dderbyn triniaeth. Mae gan y nyrs hawl i ofyn i ymwelydd adael os oes angen.