Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Gwybodaeth a Chefnogaeth Canser Macmillan

Gwybodaeth i bobl â chanser yn ystod cyfyngiadau Coronafeirws

 

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth a Chefnogaeth Canser Macmillan ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn dal i weithredu yn ystod yr amser hwn. Fodd bynnag, oherwydd cyfyngiadau Coronafeirws, ni allwn gwrdd wyneb yn wyneb yn ein codennau gwybodaeth yn Ysbytai Singleton, Treforys a Chastell-nedd Port Talbot.

Fodd bynnag, rydym dal i ddarparu gwasanaeth cyfrinachol i unrhyw sydd wedi'u heffeithio gan ddiagnosis canser sydd angen cefnogaeth ymarferol ac emosiynol neu a fyddai’n croesawu sgwrs yn ystod yr amser hwn o hunan-ynysu.

Rydym yn gwerthfawrogi y gallai hwn fod yn amser anodd ac unig i lawer felly peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion isod:

Lynne Adlam (Ar gael o ddydd Llun i ddydd Mercher, 8am - 4pm): 07891 165215

Sharon Jeffreys (Ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8am - 4pm): 07971 549779

E-bost: SBU.MacmillanInfoPod@wales.nhs.uk

Sylwch: Ni ddylech ffonio'r rhifau hyn os ydych yn sâl a / neu'n poeni bod gennych Coronafeirws. Ni fydd gan ein cydgysylltwyr fynediad i'ch cofnodion meddygol nac yn gallu rhoi cyngor meddygol.