Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Gwybodaeth a Chefnogaeth Canser Macmillan

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth a Chefnogaeth Canser Macmillan ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn cynnig gwybodaeth ymarferol gyfrinachol a chefnogaeth emosiynol i bobl sy'n byw gyda chanser a'u hanwyliaid.

Cysylltwch â: Lynne Adlam- Cydlynydd Gwybodaeth a Chefnogaeth Canser Macmillan ar 07891 165215 neu Lynne.adlam@wales.nhs.uk - (Ar gael o Ddydd Llun i Ddydd Mercher, 8am - 4pm)

Sylwch: Ni ddylech ffonio'r rhif hwn os ydych chi'n sâl a / neu'n poeni bod gennych Coronavirus. Ni fydd gan ein cydlynydd fynediad i'ch cofnodion meddygol nac yn gallu rhoi cyngor meddygol.

Fel arall, am wybodaeth a chefnogaeth canser, ffoniwch Linell Gymorth Macmillan am ddim 7 diwrnod yr wythnos ar 0808 808 00 00 rhwng 8 am-8pm.