Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Gwybodaeth am glinigau cleifion allanol arennol

Clinigau cleifion allanol arennol yn ystod yr achos COVID-19 (coronafirws): Gwybodaeth i gleifion

Diweddarwyd y dudalen: 21/12/2021

Oherwydd y pandemig coronafirws parhaus (COVID-19) rydym yn lleihau nifer y bobl sy'n dod i'r ysbyty ar gyfer apwyntiadau cleifion allanol i leihau'r risg o ddal neu ledaenu'r firws.

Rydym yn gwybod y gallech fod yn poeni am ddod i'r ysbyty ar gyfer eich apwyntiad clinig. Rydym wedi gwneud newidiadau i'r clinig i leihau'r risg o ledaenu COVID-19.

Apwyntiad clinig personol:

Os cewch eich gwahodd i glinig personol yn yr ysbyty, ewch i'r clinig fel y cynlluniwyd os gallwch. Dewch ychydig cyn amser eich apwyntiad er mwyn osgoi tagfeydd yn yr ardal aros. Byddwch chi'n cael prawf gwaed. Os ydych fel arfer yn casglu meddyginiaeth o'r fferyllfa arennol byddwch yn cael eich meddyginiaeth yn y clinig fel arfer.

Lle bynnag y bo modd, gofynnwn na fydd perthynas â'r apwyntiad claf allanol yng nghwmni cleifion. Mae croeso i chi ddod â'ch perthynas at y drws, ond byddem yn ddiolchgar pe gallent ddychwelyd i'r car i aros.

Apwyntiad ffôn:

Efallai y bydd eich meddyg arennol yn trefnu apwyntiad ffôn gyda chi yn lle ymweliad clinig personol. Bydd y meddyg arennol neu aelod o'r tîm arennol yn cysylltu â chi i drefnu dyddiad ac amser ar gyfer apwyntiad ffôn.

Efallai y bydd y meddyg arennol yn gofyn i chi gael prawf gwaed. Bydd y meddyg yn trefnu ichi dderbyn ffurflen waed ac yn eich hysbysu pryd i gael y prawf gwaed.

Ar ôl eich apwyntiad personol neu ffôn:

Yna bydd y meddyg arennol yn gwneud apwyntiad ar gyfer eich clinig nesaf. Nid ydym yn gwybod pa mor hir y bydd COVID-19 (coronavirus) yn broblem, felly gall yr apwyntiad nesaf fod yn bersonol neu ar y ffôn.

Gwybodaeth Cyswllt:

Uned arennol Liz Baker, derbyniad Ysbyty Treforys: Ffôn 01792 703395

Fferyllfa arennol - ymholiadau meddyginiaeth gyffredinol: Ffôn 01792 531293

Mae rhifau ffôn ysgrifennydd eich ymgynghorydd arennol yn y tabl isod:

Meddyg

Lleoliad clinig (ysbyty)

Rhif ffôn ysgrifennydd

Dr VS Aithal

Treforys

01792 703601

Dr VS Aithal

Glangwili

01267 227987 neu 01792 703601

Dr K Brown

Treforys

01792 532498

Dr K Brown

Withybush

01792 532498

Dr J Chess

Treforys

01792 532498

Dr T Husein

Treforys

01792 703696

Dr A Marks

Treforys

01792 703240

Dr A Mikhail

Treforys 01792 703619

Dr A Mikhail

Castell-nedd Port Talbot

01792 703619

Dr B Natarajan

Treforys

01792 703619

Dr B Natarajan

Princess of Wales

01656 752621

Dr B Natarajan

Castell-nedd Port Talbot

01656 752621

Dr C Parker

Treforys

01792 532498

Dr C Parker

Princess of Wales

01656 752621

Dr T Scale

Treforys

01792 703240

Dr T Scale

Withybush

01437 774313

Dr R Shrivastava

Treforys

01792 703696

Dr R Shrivastava

Glangwili

01267 227987 neu 01792 703696

Dr R Shrivastava

Prince Phillip

01554 783102

Dr A Williams

Treforys

01792 703696

Dr A Williams

Bronglais

01970 635992

 

Gwybodaeth Castell-nedd:

Sylwir os gwelwch yn dda bod rhai dolenni allanol ddim ar gael yn y Gymraeg.