Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Rwyf eisoes yn glaf o dan ofal y Gwasanaeth Niwro-llidiol, beth fydd yn digwydd i'm hapwyntiad?

Mae pob apwyntiad wyneb yn wyneb arferol yn cael eu canslo hyd y gellir rhagweld. Byddwn yn anelu at gysylltu â chi dros y ffôn pan fydd eich apwyntiad yn ddyledus.

Os ydych chi'n cael trafferth gyda'ch cyflwr, cysylltwch â'r llinell gymorth ar 01792 703234 neu e-bostiwch SBU.NIS@wales.nhs.uk

Gadewch UN neges yn unig.