Neidio i'r prif gynnwy

Mygydau wyneb: Oherwydd y cynnydd sydyn mewn heintiau Covid-19 yn ein cymunedau ac ar ein wardiau, rydym yn mynnu bod yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb ym mhob maes clinigol a chyhoeddus, ym mhob lleoliad iechyd a gofal, oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Mae gen i apwyntiad newydd ar gyfer y Gwasanaeth Niwro-llidiol, beth fydd yn digwydd i'm hapwyntiad?

Mae pob clinig cleifion newydd yn cael eu canslo hyd y gellir rhagweld.

Bydd atgyfeiriadau brys yn cael eu hasesu gan glinigwr. Cysylltir â chi dros y ffôn. Mewn nifer fach o achosion brys iawn, efallai y bydd angen apwyntiad wyneb yn wyneb.