Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Mae gen i apwyntiad ar gyfer monitro gwaed, a ddylwn i fynychu o hyd?

Rydym yn cynghori cleifion i barhau â'u meddyginiaeth a pharhau i fynychu monitro gwaed. Ni allwn barhau â'ch meddyginiaeth yn ddiogel heb fonitro.

Rhaid i chi beidio â mynychu os ydych chi'n teimlo'n sâl neu os yw rhywun yn eich cartref wedi bod yn sâl o fewn y 14 diwrnod diwethaf.