Neidio i'r prif gynnwy

Mygydau wyneb: Oherwydd y cynnydd sydyn mewn heintiau Covid-19 yn ein cymunedau ac ar ein wardiau, rydym yn mynnu bod yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb ym mhob maes clinigol a chyhoeddus, ym mhob lleoliad iechyd a gofal, oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Beth os ydw i'n dangos symptomau coronafeirws neu wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd ag ef?

Dylech gysylltu ag iechyd galwedigaethol os yw ar gael yn eich gweithle

Ewch i'n tudalen cyngor Coronafeirws i gael y diweddariadau diweddaraf ar beth i wneud os oes gennych symptomau o'r feirws, neu wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sy'n gwneud hynny.

Os ydych i fod i ddod i gael trwyth, PEIDIWCH â mynychu a rhowch wybod i ni.