Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Beth alla i ei wneud i helpu?

Ystyriwch ymuno â chofrestr MS y DU. Mae cysylltiadau defnyddiol â gwybodaeth am Coronafeirws ac MS. Yn ogystal, mae unrhyw holiadur yn helpu i ddarparu gwybodaeth fyw am coronafeirws ac MS yn y DU. Bydd hyn yn helpu gweithwyr iechyd proffesiynol i roi'r cyngor gorau i chi yn ystod yr wythnosau nesaf.

 

Ewch i dudalen cyngor coronafirws cofrestr MS y DU. Yn anffodus, nid oes fersiwn Gymraeg o'r tudalen hon.