Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

A ddylwn i barhau gyda fy meddyginiaeth?

Dylech barhau â'ch meddyginiaeth fel arfer.

Os ydych chi'n sâl, dylech roi'r gorau i'ch meddyginiaeth nes eich bod chi'n teimlo'n well.

Os ydych chi ar fingolimod, ffoniwch eich nyrs MS pan fyddwch chi'n rhoi'r gorau i'ch meddyginiaeth fel y gallwn eich cynghori ynghylch ailgychwyn. Os ydych i ffwrdd o fingolimod am fwy na 2 wythnos bydd angen monitro pan fyddwch yn ailgychwyn eich triniaeth.