Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Poen pen-glin

Mae poen pen-glin yn fater cyffredin iawn i bobl o bob oed. Gall godi ar ôl pwl trawmatig, trwy ei gor-ddefnyddio, neu'n aml iawn heb achos amlwg. Yn ffodus, mae poen pen-glin yn aml yn cael ei drin yn geidwadol gyda chynllun ymarfer corff priodol, rheoli pwysau (lle bo angen) ac addasu gweithgaredd.

Mae materion pen-glin cyffredin yn cynnwys y canlynol:

Er bod yna lawer o gyflyrau eraill sy'n codi o bryd i'w gilydd. Am unrhyw gwestiynau ynghylch eich mater penodol; cyslltwch â'ch darparwr meddygol neu ffisiotherapydd os gwelwch yn dda.

Os yw'ch pen-glin yn fawr, yn goch, yn boeth ac yn chwyddedig heb unrhyw achos clir, argymhellir i chi geisio cael hyd i gymorth meddygol.