Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Mae gen i ymholiad brys. Gyda phwy y dylwn gysylltu?

Os ydych chi eisoes dan ein gofal a bod gennych ymholiad brys, cysylltwch â'n tîm Arbenigwyr Nyrsio Clinigol ar y rhifau canlynol:

Ar gyfer cleifion Singleton 01792 205666 est 36341

Ar gyfer cleifion Castell-nedd a Phort Talbot 01639 862660

Gadewch neges yn dyfynnu eich enw, rhif ysbyty a dyddiad geni a rhif cyswllt oherwydd heb y wybodaeth hon ni fydd eich ymholiad yn cael ei ateb.