Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Cymorth Profedigaeth

Mae Bwrdd Iechyd Bae Abertawe a'u staff yn dymuno estyn ein cydymdeimlad รข chi yn ystod yr adeg anodd hon.

Hoffem hefyd gynnig cefnogaeth ichi a gobeithio bod y cyngor isod yn ddefnyddiol wrth ateb rhai o'r cwestiynau efallai fod gennych.

Dilynwch y ddolen hon i ddarllen cyngor pellach ar ymdopi os ydych mewn profedigaeth, a ysgrifennwyd gan y seicolegwyr siartredig Alison Gorman a Liz Brimacombe Jones.