Neidio i'r prif gynnwy

Polisi Cwci

Efallai y byddwn yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i ddarparu'r profiad gorau i'n defnyddwyr. Os yw'r meddalwedd yr ydych yn ei ddefnyddio i weld y wefan hon (eich porwr) yn barod i dderbyn cwcis, a'ch bod yn parhau i ddefnyddio'r wefan, byddwn yn cymryd hynny i olygu eich bod yn derbyn ein defnydd o gwcis. Os dymunwch wneud hynny, gallwch newid gosodiadau eich porwr, ond efallai na fydd rhai o nodweddion y wefan hon, a llawer o safleoedd eraill, yn gweithio fel y byddech yn disgwyl.

Ffeiliau testun bach yw cwcis sy'n cael eu rhoi ar eich cyfrifiadur neu'ch dyfais symudol gan wefannau rydych chi'n ymweld â nhw. Fe'u defnyddir gan y rhan fwyaf o wefannau modern i alluogi ymarferoldeb, i helpu'r safle i weithio'n fwy effeithlon, neu i ddarparu gwybodaeth am y defnydd o'r safle i'r perchnogion.

Nid yw ein cwcis yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi, ac nid ydynt yn cadw unrhyw wybodaeth am ba safleoedd y gwnaethoch ymweld â nhw cyn i chi ddod yma. Rydym yn defnyddio cwcis perfformiad a swyddogaeth cwbl angenrheidiol yn unig.

Nid ydym yn defnyddio unrhyw gwcis targedu na hysbysebu.

Gallwch osod eich porwr i beidio â derbyn cwcis. Fodd bynnag, os gwnewch hyn, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio rhai nodweddion safle sy'n dibynnu ar gwcis.

Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn caniatáu rhywfaint o reolaeth ar y rhan fwyaf o gwcis drwy osodiadau'r porwr. I ddarganfod mwy am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi'u gosod a sut i'w rheoli a'u dileu, ewch i www.aboutcookies.org   neu www.allaboutcookies.org (gwefannau allanol, ar gael yn Saesneg yn unig), neu defnyddiwch y swyddogaeth "Help" yn eich porwr.

Gellir defnyddio'r cwcis canlynol ar y wefan hon:

000HIDECOOKIEMESSAGE Os ydych yn clicio ar y botwm i guddio neges y cwci sy'n cael ei arddangos pan gyrhaeddwch y safle am y tro cyntaf, byddwn yn gosod cwci fel ein bod yn gwybod i beidio ag arddangos y neges eto.

__utma

__utmb

__utmc

__utmz

Google Analytics

Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Trwy ddeall hyn, gallwn wella cynnwys a mordwyo er mwyn diwallu anghenion ein hymwelwyr yn well. Mae'r cwcis yn galluogi Google i gasglu gwybodaeth yn ddienw, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â'r safle, lle mae ymwelwyr wedi dod i'r safle a'r tudalennau yr ymwelwyd â nhw. Yna mae'r wybodaeth hon ar gael i ni ar ffurf siartiau ac adroddiadau.

I ddewis peidio â chael eich olrhain gan Google Analytics ar draws yr holl wefannau ewch i; yma

NID

SNID

PREF

testcookie

khcookie

Gwasanaethau Google Eraill

Gellir gosod y cwcis rhestredig o ganlyniad i'n defnydd o wasanaethau Google eraill megis Google Maps, Google Translate neu fotwm Google "Plus One". Bydd y cwcis a osodir yn amrywio yn dibynnu ar y gwasanaethau a ddefnyddir, a'ch perthynas chi â Google. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros, na mynediad at y cwcis hyn. Gweler Polisi Preifatrwydd Google (Gwefan allanol, Saesneg yn unig) am fwy o fanylion.

VISITOR_INFO1_LIVE

use_hitbox

PREF

demograffeg

diweddar_watched_video_list

YouTube

Os byddwn yn mewnosod fideos YouTube ar y wefan hon, gall YouTube osod cwcis ar eich cyfrifiadur. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros, na mynediad at y cwcis hyn. Gan fod Google yn eiddo i Google, mae Polisi Preifatrwydd Google yn berthnasol iddo.

Enwau cwcis sy'n dechrau gyda "BIGIP" Mae gennym nifer o weinyddion gwe gwahanol. Defnyddir y cwci hwn i gadw eich sesiwn wedi'i gysylltu â'r un gweinydd gwe.