Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Adborth

Hoffem glywed eich adborth ar ein gwefan.

Sylwer, mae'r ffurflen adborth hon ar gyfer sylwadau neu awgrymiadau  a allai ein helpu i wella ein gwefan newydd yn unig.

Os hoffech roi adborth i ni ar unrhyw un o'r gwasanaethau a ddarparwn, ewch i'r dudalen Cwynion a Phryderon .