Neidio i'r prif gynnwy

Adborth

Nod Adran Gyfathrebu BIP Bae Abertawe yw diweddaru a gwella ein gwefan yn barhaus i fodloni anghenion ein cleifion.

Byddem wrth ein bodd yn clywed eich barn am ein gwefan i'n helpu gyda'r gwelliannau hyn.

Sylwch, dylid ond defnyddio’r ffurflen adborth hon ar gyfer sylwadau neu awgrymiadau rydych chi’n teimlo a allai ein helpu i ni wella ein gwefan.
Ni allwn ymateb i unrhyw ymholiadau, pryderon neu awgrymiadau sydd gennych mewn perthynas ag unrhyw un o'n gwasanaethau, na'r gofal rydych chi neu rywun agos atoch wedi'i dderbyn.
Os hoffech roi adborth inni am unrhyw un o'r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu, yna dilynwch y ddolen hon i adran Cwynion/Adborth y wefan.