Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws
Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Coronafirws Ymateb Iechyd Cyhoeddus Cymru i achos yn Wuhan, Tsieina

Swyddi a Gwirfoddoli

190125-plebotomy-015
Credwn mai staff yw ein hased gorau ac rydym am i chi fod yn hapus ac yn hyderus ynghylch dechrau eich gyrfa yma ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.
 
Rydym yn cynnal diwrnodau agored recriwtio yn rheolaidd felly cadwch lygad ar ein cyfrifon Facebook a Twitter am y manylion diweddaraf. Fel arfer byddwn yn cynnal cyfweliadau ar y diwrnod, a bydd y cyfuniad canlynol o ddogfennau yn ddigonol i dalu am wiriadau DBS a hunaniaeth:
 
Pasbort dilys cyfredol; cerdyn-llun cyfredol y DU; datganiad banc * neu ddatganiad treth cyngor * neu lythyr gan Cyllid a Thollau  Ei Mawrhydi (HMRC) neu Yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) dyddiedig o fewn y 12 mis diwethaf. Enwau a manylion cyswllt ar gyfer geirda. * Nid yw datganiadau ar-lein wedi'u hargraffu yn dderbyniol.
 
Bydd angen i chi gyflenwi canolwyr e-bost i gyfrif ameich dwy flynedd ddiwethaf o gyflogaeth neu gyfnod addysg, a dylai hyn gynnwys eich cyflogwr neu diwtor / mentor diweddaraf.
 
 
 
 
Sylwer, ar hyn o bryd, nid yw Trac Jobs ar gael yn Gymraeg.