Neidio i'r prif gynnwy

Ymholiadau'r Wasg

Pentwr o bapurau newydd ar ben ei gilydd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth ar gyfer y wasg a'r cyfryngau yn unig. Yn anffodus ni allwn ddelio ag unrhyw ymholiadau clinigol neu ymholiadau cyffredinol. Gweler Cysylltu â Ni yn lle.

 

Y wasg a'r cyfryngau

 

Yn y lle cyntaf, dylid anfon POB ymholiad a chais i ymwneud â ffilmio a’r cyfryngau at ein tîm cyfathrebu:
Communications.Department@wales.nhs.uk
 
Ein tîm bwrdd iechyd
  • Pennaeth Cyfathrebu - Susan Bailey 

        Ffôn: 01639 683330 or 07800662215

        E-Bost: Susan.Bailey@wales.nhs.uk

 

  • Dirprwy Bennaeth Cyfathrebu- Paul Lewis

        Ffôn: 01639 683331 or 07816174227

        E-Bost: Paul.Lewis2@wales.nhs.uk

 

  • Uwch Swyddog Cyfathrebu - Abby Bolter

         Ffôn: 01639 683314 or 07875231957

         E-Bost Abby.Bolter@wales.nhs.uk  

 

  • Uwch Swyddog Cyfathrebu a Marchnata - Ruth Dawson

         Ffôn: 01639 683604

         E-Bost: Ruth.Dawson@wales.nhs.uk

 

  • Uwch Swyddog Cyfathrebu - Rupert Denholm-Hall

         Ffôn: 01639 683332

         E-Bost: Rupert.Denholm-Hall@wales.nhs.uk

 

Meddygon Teulu - Clystyrau

 

  • Cwmtawe (Grŵp Meddygol Cwmtawe (gan gynnwys meddygfeydd Clydach, New Cross a Sway Road), Meddygfa Strawberry Place, Meddygfa Llansamlet)

         Uwch Swyddog Cyfathrebu - Geraint Thomas

          Ffôn:  01639 683604

          E-Bost: geraint.thomas2@wales.nhs.uk

 

  • Castell-Nedd, Cymoedd Uchaf, Llwchwr

         Castell-Nedd (Canolfan Iechyd Llansawel - Dr Wilkes, Canolfan Iechyd Dyfed Road, Canolfan Feddygol Skewen, Meddygfa Gerddi Victoria, Canolfan Gofal Sylfaenol Alfred Street, Meddygfa y Castell, Canolfan Feddygol y Tabernacl, Meddygfa Waterside)

         Cymoedd Uchaf (Partneriaeth Amman Tawe, Canolfan Gofal Sylfaenol Cwm Dulais, Canolfan Gofal Sylfaenol Pontardawe, Meddygfa Bro Bro Castell-nedd)

        Llwchwr (Grŵp Meddygfa Aber (gan gynnwys Canolfan Feddygol Gowerton a Meddygfa Penybryn), Meddygfa Princess Street, Meddygfa Talybont, Meddygfa Ty’r Felin)

             Uwch Swyddog Cyfathrebu - Gareth Setter

             E-Bost: Gareth.Setter@wales.nhs.uk

 

Os hoffech gyflwyno cais Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, anfonwch e-bost at: FOIA.Requests@wales.nhs.uk neu fe allwch gysylltu â:

Y Tîm Rhyddid Gwybodaeth,

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Pencadlys Bae Abertawe

1 Porthfa Talbot

Rhodfa'r Forffordd

Port Talbot

SA12 7BR