Ymholiadau'r Wasg

newspaper press inquries
Yn y lle cyntaf, dylid anfon POB ymholiad a chais i ymwneud â ffilmio a’r cyfryngau at ein tîm cyfathrebu: Communications.Department@wales.nhs.uk
 

Os hoffech gyflwyno cais Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, anfonwch e-bost at: FOIA.Requests@wales.nhs.uk neu fe allwch gysylltu â:

Y Tîm Rhyddid Gwybodaeth,

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Pencadlys Bae Abertawe

1 Porthfa Talbot

Rhodfa'r Forffordd

Port Talbot

SA12 7BR