Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws

Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Ymholiadau'r Wasg

newspaper press inquiries
Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth ar gyfer y wasg a'r cyfryngau yn unig. Yn anffodus ni allwn ddelio ag unrhyw ymholiadau clinigol neu ymholiadau cyffredinol. Gweler Cysylltu â Ni yn lle.
 
Y wasg a'r cyfryngau
Yn y lle cyntaf, dylid anfon POB ymholiad a chais i ymwneud â ffilmio a’r cyfryngau at ein tîm cyfathrebu:
 
  • Pennaeth Cyfathrebu - Susan Bailey 

        Ffôn: 01639 683330 or 07800662215

        E-Bost: Susan.Bailey@wales.nhs.uk

  • Dirprwy Bennaeth Cyfathrebu- Paul Lewis

        Ffôn: 01639 683331 or 07816174227

        E-Bost: Paul.Lewis2@wales.nhs.uk

  • Uwch Swyddog Cyfathrebu- Abby Bolter

         Ffôn: 01639 683314 or 07875231957

         E-Bost Abby.Bolter@wales.nhs.uk  

 

Os hoffech gyflwyno cais Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, anfonwch e-bost at: FOIA.Requests@wales.nhs.uk neu fe allwch gysylltu â:

Y Tîm Rhyddid Gwybodaeth,

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Pencadlys Bae Abertawe

1 Porthfa Talbot

Rhodfa'r Forffordd

Port Talbot

SA12 7BR