Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Ysbyty Castell-nedd Port Talbot yn dweud diolch i'w ffrindiau

Neath League of Friends 1

Uchod o'r chwith i'r dde: Prif Nyrs Kay Millward, Julie Davies, Catherine Shaw, Howard Davies, ysgrifennydd Cynghrair ffrindiau, rheolwr gweinyddol ffisio pediatreg Sharon Starkey, Gloria Davies, Shelia Davies, Sarah Mitchell, technegydd ffisiotherapydd pediatreg, Susan Jones a Lynda Williams

Mae staff yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot wedi gwahodd grŵp o godwyr arian diflino o gwmpas am de i ddweud diolch am fod yn ffrindiau iddynt.

Mae Cynghrair Cyfeillion Castell-nedd wedi codi mwy na £ 30,000 eleni, trwy werthiannau pen bwrdd, rhoddion a boreau coffi di-ri, er mwyn prynu offer ychwanegol ar gyfer yr ysbyty.

Nawr mae cynrychiolwyr o’r ffrindiau wedi cwrdd â phennaeth gwasanaethau gweithredol yr ysbyty, Susan Jones, a rhai staff i weld drostyn nhw eu hunain sut mae eu rhoddion caredig wedi cael eu defnyddio’n dda.

Neath League of Friends 3 Dywedodd Susan Jones: “Mae’n fraint fawr gennym gael Cynghrair Cyfeillion Castell-nedd yn ein cefnogi trwy ddarparu eitemau ychwanegol i’w defnyddio er budd ein cleifion a’n staff. Mae nhw'n gwneud ymdrech aruthrol flwyddyn ar ôl blwyddyn ac mae wir yn gwneud gwahaniaeth i'r gofal rydyn ni'n ei ddarparu.

“Mae Bae Abertawe yn darparu’r holl hanfodion ond mae’r ffrindiau’n helpu i ddarparu’r pethau bach ychwanegol hynny a all wneud gwahaniaeth. Criw bach ydyn nhw ond maen nhw'n dal i gyflawni o flwyddyn i flwyddyn. ”

Ymhlith yr eitemau a brynwyd gan y ffrindiau roedd peiriant melin draed a rhwyfo ar gyfer clinig y plant, a ddefnyddir i helpu i ailsefydlu pobl ifanc.

Dywedodd Sarah Mitchell, technegydd ffisiotherapydd pediatreg: “Rydym yn hapus iawn gyda’r gefnogaeth a roddir inni gan y gynghrair o ffrindiau yng nghanolfan y plant.

“Maen nhw wedi darparu peiriant rhwyfo a melin draed a set o gamau i helpu i gryfhau ac ailsefydlu yn y ganolfan. Fe'u defnyddir yn ddyddiol ac maent yn ddarn defnyddiol iawn o git.”

Neath League of Friends 2 Dywedodd Lynda Williams, cadeirydd cangen Castell-nedd o'r ffrindiau: “Yr hyn sy’n hyfryd yw, mae pob cymuned fach yn cael eu boreau coffi misol ac mae’n llawer o bleser i’r gymuned ond ar yr un pryd maent yn codi arian ar gyfer yr ysbytai.

“Maen nhw'n teimlo eu bod nhw'n helpu, ond mae nhw hefyd yn cael amser eithaf braf yn cwrdd â'u ffrindiau. Maent yn mwynhau eu hunain ond maent hefyd yn ymwybodol eu bod yn codi arian at yr achos, ac mae pawb yn defnyddio'r ysbyty ar ryw adeg. ”