Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Ymunwch â ni wrth i ni ddathlu Pride Cymru 2020

Laptop ar gefndir lliwiau'r enfys

Yr wythnos hon (24-29 Awst 2020), bydd pobl ledled Cymru yn dod at ei gilydd ar gyfer Pride Cymru, y dathliad blynyddol o gynhwysoldeb ac amrywiaeth LGBT +.

Mewn blynyddoedd blaenorol, rydym ni yma ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe wedi ymuno â’n cydweithwyr a chynghreiriaid GIG LGBT + i gefnogi Pride ac eleni rydym yn gwneud yr un peth. Fodd bynnag, er bod Balchder fel arfer wedi'i nodi yng Nghymru gyda llawer o wahanol ddigwyddiadau, gan gynnwys gorymdaith trwy Gaerdydd, eleni bydd pethau'n wahanol.

Er mwyn cadw pawb yn ddiogel rhag COVID-19, mae Pride wedi symud ar-lein, ac rydym yn ymuno â sefydliadau ledled Cymru i ddathlu Wythnos Pride Ar-lein GIG Cymru 2020 gydag wythnos o weithgareddau ar-lein.

Ar ddydd Llun, byddwn yn rhannu lluniau o'n cydweithwyr yn mwynhau cyn-gorymdeithiau Pride. Bydd llu o weithgareddau eraill y gallwch chi gymryd rhan ynddynt hefyd - o sesiynau trafod i nosweithiau cwis, gwyliau ffilm a mwy. Dilynwch y ddolen hon i ddarllen yr amserlen.

Cadwch lygad ar y dathliadau trwy ddilyn ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol (@SwanseaBayNHS ar Trydar a 'GIG Bae Abertawe' ar Facebook) ac ymunwch yn y dathliad eich hun trwy ein tagio a defnyddio'r hashnodau #NHSWALESPRIDE a #PRIDEGIGCYMRU.