Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Rhybudd o gyfarfod y bwrdd

RHODDIR HYSBYSIAD HYN

BOD CYFARFOD O'R

BAE SWANSEA

BWRDD IECHYD Y BRIFYSGOL

BYDD I'W GYNNAL AR DDYDD IAU, 26 MAWRTH 2020

YN YSTAFELL MILLENNUIM,

PENNAETH,

UN GATEWAY TALBOT, BAGLAN, SA12 7BR

 

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe wedi ymrwymo i fod yn agored ac yn dryloyw, ac yn cynnal cymaint o'i fusnes â phosibl mewn sesiwn y mae croeso i aelodau'r cyhoedd ei mynychu a'i arsylwi fel rheol. Fodd bynnag, yng ngoleuni'r cyngor a'r arweiniad cyfredol mewn perthynas â Coronavirus (COVID-19) rydym wedi penderfynu peidio â chynnal ein cyfarfodydd yn Gyhoeddus, penderfyniad yr ydym wedi'i wneud er budd gorau amddiffyn y cyhoedd, ein staff ac aelodau'r Bwrdd.

 

Ewch i'r dudalen hon i ddarllen y papurau bwrdd. (Yn anffodus, maent ar gael yn y Saesneg yn unig.)

 

PRIF WEITHREDOL TRACY MYHILL