Neidio i'r prif gynnwy

Rhybudd o gyfarfod y bwrdd - 24 Medi 2020

Y logo ar gyfer GIG Cymru

 

 

HYSBYSIR DRWY HYN
Y CYNHELIR CYFARFOD O

FWRDD IECHYD PRIFYSGOL

BAE ABERTAWE

AR DDYDD IAU, 24 MEDI 2020

YN YSTAFELL Y MILENIWM,

Y PENCADLYS,

UN PORTHFA TALBOT, BAGLAN, SA12 7BR 

 

MAE BWRDD IECHYD PRIFYSGOL BAE ABERTAWE YN YMRODDEDIG I FOD YN ONEST A THRYLOYW, AC YN CYNNAL CYMAINT O’I FUSNES Â PHOSIBL MEWN SESIWN Y MAE CROESO FEL ARFER I AELODAU’R CYHOEDD EI MYNYCHU A’I HARSYLWI. FODD BYNNAG, OHERWYDD Y CYNGOR A’R ARWEINIAD PRESENNOL YNGHYLCH Y CORONAFEIRWS (COVID-19), RYDYM WEDI PENDERFYNU PEIDIO Â CHYNNAL EIN CYFARFODYDD YN GYHOEDDUS.  MAE HWN YN BENDERFYNIAD A WNAED GENNYM ER MWYN AMDDIFFYN Y CYHOEDD, EIN STAFF AC AELODAU’R BWRDD. FODD BYNNAG, BYDDWN YN FFRYDIO’R CYFARFOD YN FYW DRWY YOUTUBE AC YN SICRHAU BOD Y MANYLION AR GAEL CYN Y CYFARFOD. 

BYDD RECORDIAD HEFYD AR GAEL YN DILYN Y CYFARFOD.

                                                                                                     TRACY MYHILL

PRIF WEITHREDWR