Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Rhodd elusennol Mam a'i ferch

Charity donation

Mae rhodd elusennol o £ 150 wedi cael ei chyflwyno i staff yn Ysbyty Treforys gan fam a merch ddiolchgar.

Trefnodd Adriana Morgan ddiwrnod o hwyl yn ei busnes ceir, The Tuning Company ar Ffordd Fabian Abertawe.

Roedd o fudd i'r Uned Adlunio'r Fron yn Nhreforys lle mae ei mam - o'r enw Adriana hefyd - wedi bod yn derbyn triniaeth.

Dywedodd y fam Adriana Linciano fod ymwelwyr â'r busnes wedi cael cyfle i brynu tafelli pizza a chacennau bach.

“Esboniodd ni wrth bobl am beth roedden ni'n ei godi arian ac roedden nhw'n hapus iawn i roi,” meddai Mrs Linciano.

“Roedd yn gymaint o lwyddiant, rydym yn bwriadu gwneud diwrnod arall eto.”

Ymwelodd mam a'i merch ag ysbyty Treforys i drosglwyddo'r £ 150 a godwyd ganddynt drwy'r digwyddiad.

Dywedodd Julia Warwick, nyrs ailadeiladu'r fron, ei bod wrth ei bodd gyda'r rhodd.

Charity donation “Mae'r cronfeydd hyn yn ein helpu i gefnogi'r menywod sy'n mynd trwy eu triniaeth.

“Drwy gael y rhoddion hyn, gallwn ddarparu grwpiau cymorth a chyrsiau hyfforddi ychwanegol sy'n mynd y tu hwnt i gyllid y GIG.”

Yn y llun gwelir: Adriana Morgan; nyrs arbenigol ail-lunio'r fron Julia Warwick, ymgynghorydd llosgiadau a phlastigau Leong Hiew, y metron llawdriniaeth blastig Victoria Davies ac Adriana Linciano.

Dywedodd Mrs Linciano: “Mae Julia yn un o fath mewn gwirionedd, mae'n gofalu cymaint am ei chleifion. I mi, mae wedi bod yn daith hir, bron flwyddyn, ond rydw i'n cyrraedd yno nawr. Roeddwn i wir eisiau gwneud rhywbeth i helpu. ”