Neidio i'r prif gynnwy

Rhith-ystafell aros yn Uned Mân Anafiadau

Mae'r Uned Mân Anafiadau yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot wedi cyflwyno 'rhith-ystafell aros' i reoli cleifion yn ddiogel yn ystod yr achos COVID-19.

Mae rheolau cadw pellter cymdeithasol yn golygu bod rhai seddi yn yr ardal aros yn Uned Mân Anafiadau Ysbyty Castell-nedd Port Talbot (MIU) wedi'u defnyddio i sicrhau bod cleifion yn cadw pellter diogel rhwng ei gilydd. Gyda dim ond 14 o gadeiriau bellach ar gael, roedd yn rhaid i staff yr uned ddod o hyd i ffordd arall o reoli cleifion sy'n aros am driniaeth, yn enwedig gan fod nifer y cleifion wedi bod yn cynyddu yn ddiweddar.

Mae rhith-ystafell aros bellach wedi'i chyflwyno, lle gofynnir i gleifion risg isel addas aros yn eu ceir y tu allan yn lle, a'u galw i mewn trwy neges ffôn pan ddaw eu tro.

Esboniodd Kevin Randall, Nyrs Ymgynghorol Uned Mân Anafiadau, fod system meddwl ofalus bellach ar waith i sicrhau mai dim ond cleifion priodol a allai aros yn ddiogel yn eu ceir y gofynnwyd iddynt wneud hynny.

“Mae staff y dderbynfa yn cadw llygad barcud ar gapasiti'r ystafell aros ac yn rhoi gwybod i staff clinigol a yw'n brysur,” esboniodd.

“Yna mae gennym ychydig o opsiynau, gan gynnwys symud rhai cleifion i ardaloedd clinigol sbâr i aros, a gofyn i gleifion risg isel aros yn eu cerbydau yn lle. Dim ond ar ôl cofrestru ac asesiad brysbennu y bernir bod cleifion yn addas i aros yn eu cerbydau eu hunain. "

Gall cleifion gadw mewn cysylltiad dros y ffôn a chynghorir iddynt ddod yn ôl i'r uned os bydd eu cyflwr yn gwaethygu. Gwelir pob claf mewn trefn blaenoriaeth glinigol ac nid yw aros yn y car yn rhoi lle i'r cleifion yn y ciw gael eu gweld.

Mae'r Uned Mân Anafiadau yn trin mân anafiadau yn unig, a gofynnir i gleifion sydd â mân gyflyrau meddygol gysylltu â'u meddyg teulu neu ymweld â'u fferyllfa leol.

Mae'r Adrannau Brys yn Ysbyty Treforys ac Ysbyty Tywysoges Cymru yn dal ar agor i'r cleifion hynny sydd â salwch mwy difrifol ac anaf mawr.

Mae'r Uned Mân Anafiadau ar agor saith diwrnod yr wythnos rhwng 7.30am ac 11pm. Mae'n trin oedolion a phlant dros un oed.

I ddarllen mwy am yr Uned Mân Anafiadau a'r anafiadau y gall eu trin, ewch i dudalen we'r Uned Mân Anafiadau.