Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Pat ar y pen am yr arch-gŵn therapi

Seren, ci therapi gweithgar  newydd wneud ei 200fed ymweliad ag adran radiotherapi Singleton.

Gan weithio gyda'r perchennog Francis Davies, mae Seren wedi bod yn dod â gwenau i gleifion canser ers 2012.

Seren, gyda Francis.

Pan oedd Francis yn cael radiotherapi ar gyfer canser y prostad, roedd Seren yn gysur mawr iddo. Ar ôl i'w driniaeth gael ei chwblhau roedd eisiau rhoi rhywbeth yn ôl - a recriwtio ei ffrind gorau pedair coes i helpu.

Gwirfoddolodd Francis ei wasanaethau ef a Seren i'r elusen Pets as Therapy (PAT), ac mae croes  Yorkie a bichon frise yn dod yn rhan o fyddin o gŵn PAT Mae'r anifeiliaid anwes hyn yn ymweld ag ysbytai, cartrefi gofal, ysgolion neu unrhyw le lle bydd pobl yn elwa o'r cysur a cwmnïaeth anifail.

Gyda'i gilydd mae Seren a Francis wedi bod yn dod â gwên a chariad at y cleifion, y teuluoedd a'r staff yn yr adran bob dydd Mercher byth ers hynny.

Mae croeso bob amser i’w hymweliadau 30 munud, meddai’r radiograffydd Stuart Foyle: “Cafodd Seren ei eni am hyn. Mae hi'n bywiogi'r lle pan ddaw hi'n rhwymo i mewn.

“Nid cleifion yn unig sy’n elwa, mae’r staff wrth eu bodd yn ei chael hi o gwmpas hefyd.

“Mae Seren yn cael llawer o’r sylw, ond Francis yw’r allwedd i hyn i gyd mewn gwirionedd.

“Mae Seren yn torri iâ, ac yn cael pobl i siarad ac mae Francis yn wrandäwr gwych.

“Mae mor anhygoel o hael ohono i roi o’i amser i ddod â Seren i’r ysbyty. Rydyn ni mor anhygoel o ddiolchgar iddo, a Seren, wrth gwrs. ​​”

Marciodd Seren ei charreg filltir ymweliadol gyda llawer o gwtshys a phatiau gan y cleifion yn yr adran.

 "Mae hi wrth ei bodd â’r sylw," meddai Stuart, “mae’n amhosib peidio â gwneud ffwdan ohoni. Mae pawb yn edrych ymlaen at ddydd Mercher. ”