Mae'r seren chwech oed Penny yn codi dros £1,000 i gefnogi'r GIG

Mae Penny Seager-Davies, sydd ond yn chwech oed, yn haeddu lap o anrhydedd, wedi i'w choesau bach deithio'n bell iawn.

Penny Seager-Davies, merch ifanc sy'n rhedeg 5K i godi arian i'r GIG Wedi’i hysbrydoli gan gefnogwr chwedlonol y GIG, y Capten Tom Moore, roedd y ferch o Abertawe yn rhedeg 100 lap o ardd y teulu - gan godi mwy na £1,000 hyd yma ar gyfer apêl GIG Cymru.

Mae Penny, a redodd 5k ychydig wythnosau ynghynt ( gweler chwith ), hefyd yn awyddus iawn i ddysgu mwy am weithwyr allweddol.

Mae Penny yn byw ym Mhengelli gyda'i rhieni Jason a Lisa Seager-Davies a'i brawd tair oed Clark, a ymunodd â hi am ran o redeg yn yr ardd.

Esboniodd ei thad Jason ei bod hi'n ferch fach weithgar iawn a oedd, cyn y cyfyngiadau symud, yn mwynhau jujitsu, bocsio Gwlad Thai a nofio, ac roedd hefyd yn aelod o'r Rainbow Guides.

“Mae hi’n blentyn prysur iawn. Ychydig wythnosau yn ôl fe wnes i redeg 5k a daeth Penny gyda mi, a'i orffen mewn 37 munud, ” meddai Jason.

“Wythnos yn ddiweddarach, lluniodd y syniad o wneud 100 lap o'n gardd.

“Rwy’n credu iddi gael ei hysbrydoli gan y Capten Tom. Nid oedd unrhyw anogaeth gennym ni, roedd hyn yn rhywbeth a ddaeth o'r tu mewn iddi hi ei hun. ”

Yn enwog, cerddodd y Capten Tom 100 waith o gwmpas ei ardd y mis diwethaf, gan godi mwy na £32 miliwn i'r GIG.

Mae Penny hefyd yn cefnogi'r GIG gyda'i marathon gardd ei hun (ar y dde). 

Yn wreiddiol, rhannodd ei rhieni fanylion â theulu a ffrindiau fel ffordd o gadw mewn cysylltiad yn sgil y cyfyngiadau symud.

Penny Seager-Davies, merch ifanc sy'n rhedeg marathon yn eigardd i godi arian i'r GIG Fe wnaethant gynnig arian, felly sefydlwyd tudalen JustGiving i godi arian ar gyfer yr ymgyrch Cefnogi GIG Cymru, a redir gan Elusen Iechyd Bae Abertawe.

Bydd hyn o fudd i gleifion a staff ledled Cymru, gan ddarparu eitemau y tu hwnt i'r hyn y mae'r GIG yn ei ddarparu.

Hyd yma, mae Penny wedi codi £1,040 ar gyfer yr apêl. “Roedd hi wrth ei bodd bod pobl eisiau rhoi arian i rywbeth pwysig,” meddai Jason.

“Mae hi hefyd wedi dangos llawer o ddiddordeb mewn darganfod mwy am weithwyr allweddol yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud.

“Dim ond chwech oed ydy hi felly dydyn ni ddim wedi dweud gormod wrthi am y pandemig.

“Ond mae gennym ni ffrindiau yn gweithio ar y rheng flaen yn y GIG ac mae ganddi ddiddordeb mawr yn y peth, a dyna pam roedd hi'n benderfynol o godi arian i'r GIG. Mae hi'n blentyn sy'n rhoi llawer. "

Dywedodd Penny, sydd eisiau bod yn weithiwr allweddol pan fydd hi'n hŷn, ei bod am ddiolch i bawb a roddodd. “Mae’n llawer o arian, yn fwy nag yr oeddwn i erioed wedi disgwyl ei godi. Mae'n anhygoel."

https://www.justgiving.com/fundraising/pennyspage6