Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws
Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Coronafirws Ymateb Iechyd Cyhoeddus Cymru i achos yn Wuhan, Tsieina

Mae'r plot yn tewhau ar gyfer tîm pêl-droed elusennol

teampicnc.jpg

Mae tîm pêl-droed elusennol sy'n cefnogi ymdrechion i leihau marwolaethau annisgwyl yn ystod babandod yn wynebu rhywfaint o ddrama uchel ar y cae y tymor hwn.

Mae chwaraewyr Team Lullaby, o Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, yn cynllunio gemau yn erbyn y cast a’r criwiau o sebonau teledu Emmerdale a Hollyoaks. Yn y llun uchod: Tîm Lullaby yn sefyll am llun tîm.

Mae cysylltiadau trwy ffrindiau eisoes wedi arwain at yr actor Emmerdale, James Hooton, sy'n chwarae rhan Sam Dingle, yn ymuno’r tîm.

Ymunodd â'r tîm ar gyfer rhai gemau a chwaraewyd yng Nghanolbarth Lloegr a gogledd Lloegr.

Nawr mae rheolwr y tîm, Christopher Hampson yn gobeithio y byddan nhw'n gallu trefnu gemau yn erbyn timau o sebonau ITV a Channel 4.

Ond mae Tîm Lullaby cyntaf ar fin herio gwrthwynebwyr yn nes adref gyda gêm yn erbyn y porthorion o Ysbyty Abertawe Treforys ddydd Sul, Medi 15. Bydd y gêm, yn y Dingle yn Nhreforys, yn codi arian i'r Lullaby Trust.

Team Lullaby kit.jpg Er nad yw'r Ymddiriedolaeth Lullaby yn elusen bwrdd iechyd yn benodol, maent yn gweithio gyda byrddau iechyd ledled y DU i atal marwolaethau annisgwyl yn ystod babandod a hybu iechyd babanod. Mae'n elusen sy'n agos at galon rheolwr tîm Christopher.

Meddai: “Rwy’n cefnogi The Lullaby Trust oherwydd nhw yw’r brif elusen marwolaeth cot a chollais fy merch Chloe i farwolaeth crud yn 2012.

“Rydw i eisiau lledaenu a chreu ymwybyddiaeth o'r gwaith pwysig y mae'r Lullaby Trust yn ei wneud i rieni a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol.

“Yn ddoeth o ran arian parod, rydyn ni eisoes wedi codi tua £ 40,000 trwy gemau pêl-droed a digwyddiadau noddedig, ond rydyn ni'n gobeithio cadw hyn i fynd.”

Mae Team Lullaby hefyd wedi chwarae sawl tîm pêl-droed cyn-broffesiynol fel timau chwedlau o, Arsenal, Birmingham, Wolves, Derby, Abertawe, Caerdydd a Notts County.

Mae yna gynlluniau ar gyfer casgliad bwced yn y gêm elusennol ar y 15fed, sy'n cychwyn am 11am. Gellir rhoi rhoddion hefyd trwy dudalen Just Giving y tîm- https://www.justgiving.com/fundraising/teamlullaby

Mae Tîm Lullaby hefyd yn croesawu chwaraewyr newydd yn eu sesiynau 5 bob ochr am 6pm bob nos Lun. Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymuno gysylltu trwy chloeslullaby@gmail.com, neu ddilyn teamlullaby72 ar Facebook.