Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty yn derbyn sganiwr MRI newydd

Mae Ysbyty Castell-nedd Port Talbot wedi derbyn sganiwr newydd o'r radd flaenaf a fydd yn gwella'r cyfleusterau diagnostig yna.

Mae'r sganiwr MRI (delweddu cyseiniant magnetig) yn defnyddio meysydd magnetig cryf a thonnau radio i archwilio bron unrhyw ran o'r corff, gan gynnwys yr ymennydd, y galon ac organau mewnol.

Yn y llun: Janine Sparkes, Radiograffydd Arweiniol Safle, a Rachel Morgan, Radiograffydd Uwcharolygydd MRI yn CNPT.

Mae'r darn trawiadol hwn o git wedi'i gadw mewn ystafell ddisglair ac awyrog sy'n gyfeillgar i'r claf gyda nenfwd effaith awyr.

Dywedodd Susan Jones, Rheolwr Rhanbarthol Gweithrediadau Ysbytai: “Rydym yn falch iawn ein bod wedi gallu gwella ein gwasanaethau i gleifion yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot.

“Mae'n dechnoleg newydd sbon o'r radd flaenaf, y gyntaf o'i bath yn y bwrdd iechyd, sy'n gofyn am lai o heliwm i orchfygu'r magnet a ddefnyddir i gynhyrchu delweddau diagnostig.

“Dyma'r darn mwyaf diweddar o git y gallwch chi ei gael.

“Bydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer yr holl sganiau MRI diagnostig safonol a wnaed yn flaenorol ar y safle, ond bydd ffocws arbenigol hefyd ar MRI cardiaidd.

“Bydd y sganiwr MRI newydd yn rhan o gynlluniau’r bwrdd iechyd i gynyddu gallu delweddu diagnostig.”

Dywedodd Mrs Jones y bu cydweithredu â phartneriaid Menter Cyllid Preifat yr ysbyty i symud ymlaen â'r cynllun hwn.

Dywedodd Janine Sparkes, Radiograffydd Arweiniol Safle: “Mae'n sganiwr turio ehangach nag yr oeddem o'r blaen felly mae'n llawer mwy cyfeillgar i gleifion a gobeithio y bydd cleifion yn teimlo'n llai clawstroffobig.”

Dywedodd Janine fod angen staff ychwanegol i wneud y mwyaf o botensial y sganwyr.

Meddai: “Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer staff MRI hyfforddedig ychwanegol i’n galluogi i redeg diwrnodau estynedig ar y sganiwr i gynyddu capasiti i’n cleifion.”