Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Mae seren rygbi Cymru yn helpu'r claf i fynd i'r afael â diflastod

James Hook 1

Uchod: James gyda Michael Lewis Sannerstedt

Efallai nad oedd y digwyddiadau o safon Olympaidd ond roedd y VIP o'r radd flaenaf!

Daeth seren rygbi Cymru, James Hook, i fyny yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot i helpu cleifion i roi diflastod i gysylltiad.

James Hook 2 Chwith: James gyda'r claf Rhiannon Whittle Fe roddodd chwaraewr y Gweilch ei amser i ymuno â chleifion ar un o’r wardiau mewn prynhawn o gemau a ddyluniwyd i ddod â thipyn o hwyl i’w diwrnod.

Ymhlith y digwyddiadau a oedd ar gael roedd dartiau Velcro, pysgota magnetig a dal pêl y traeth, gyda gwobrau ar gael ar gyfer pob un, yr arhosodd y seren rygbi i'w dosbarthu.

Dywedodd Lisa Evans, swyddog profiad cleifion yn yr ysbyty: “Rydyn ni i gyd yn gwybod y gall diflastod fod yn fater enfawr i rai o’r wardiau.

“Felly fe wnaethon ni drefnu diwrnod Gemau Olympaidd ar y ward i'w helpu i basio'r amser a gwahodd James Hook draw i rhoi gwobrau.

“Roedd wynebau’r cleifion wedi goleuo pan gerddodd i mewn ac roedd yn anhygoel, gan gymryd amser i sgwrsio â phawb.

“Hoffem ddiolch yn fawr iawn i James am arbed ei amser a dod draw, fe wnaeth pawb ei fwynhau yn fawr.”

James Hook 3 Dywedodd James, a ddechreuodd ei yrfa gyda Castell-nedd:

Dde: James gyda Grace Jackson

“Rwy'n dod o Bort Talbot felly mae'n braf cael cyfle i ddod i roi ychydig bach yn ôl.

“Os gallaf roi gwên ar wyneb rhywun am gwpl o funudau, ar adeg anodd, mae’n braf gallu gwneud hynny.

“Roedd yna dipyn o gefnogwyr Castell-nedd, roeddwn i’n synnu ond mae llawer o bobl ledled Cymru wrth eu bodd â’u rygbi a gyda Chwpan y Byd yn mynd ymlaen, maen nhw i gyd wedi bod yn ei wylio.”

O'r digwyddiad ei hun dywedodd: “Mae'n dda beth maen nhw'n ei wneud yn yr ysbyty, gan geisio cadw eu meddyliau'n brysur. Mae llawer ohonyn nhw yn yr ysbyty am amser hir, felly mae'n wych iddyn nhw gael rhywbeth i ganolbwyntio arno.”

Dywedodd Phil Owen, claf: “Roedd yn ddiwrnod rhyfeddol, ni allwch brynu profiad fel hynny. Roedd yn braf iawn cwrdd â James, ni allwch feio’r dyn am roi ei amser am waith elusennol. Dylai mwy o bobl ei wneud.”

Trefnwyd y digwyddiad gan y gweithiwr cymorth gofal iechyd, Michelle Kingman.

James Hook 4 Meddai: “Mae gennym fand iwcalili yn dod i mewn nesaf a gobeithio y byddwn yn cael cymaint o gleifion yno ag y gallwn o bosibl iddynt gael ychydig o ganu a rhywfaint o hwyl. Dwy awr o hapusrwydd.“Hyd yn oed os mai cleifion arhosiad byr yn unig ydyn nhw, mae angen iddyn nhw i gyd ddod oddi ar y ward a rhyngweithio o bryd i'w gilydd. Mae'n gwneud y ward yn lle llawer hapusach. ”

Chwith: James a Phillip Ashby