Neidio i'r prif gynnwy

Mae nyrs anabledd dysgu yn defnyddio technoleg i gadw preswylwyr mewn cyswllt

Mae nyrs anabledd dysgu wedi bod yn defnyddio technoleg ddigidol i gadw preswylwyr mewn cartref arbenigol yn gysylltiedig â'u teuluoedd a'u cymunedau yn ystod y pandemig.

Caewyd mynediad corfforol gan y cloi. Felly gwnaeth Naomi Thickett, 29, ddefnydd rhagorol o amrywiol lwyfannau cyfryngau cymdeithasol i sicrhau nad oedd preswylwyr Swn yr Afon, yn Nyffryn Dulais yn colli allan ar gyswllt neu weithgareddau hanfodol yr oeddent yn dibynnu arnynt.

Gwnaeth Naomi, sy'n ddirprwy reolwr y gwasanaeth preswyl arbenigol i oedolion ag anableddau dysgu ym Mrynteg, sicrhau bod preswylwyr yn cael eu cadw'n brysur ac yn hapus trwy fewngofnodi i amrywiol weithgareddau a gwasanaethau ar-lein.

Dywedodd Naomi: “Oherwydd na allem fynd allan, gwnaethom ddilyn dosbarthiadau ymarfer corff ar-lein gyda Joe Wicks.

“Gellid gwneud hyn mewn amgylchedd diogel a gwnaethom hefyd ddefnyddio llwyfannau ffrydio cerddoriaeth fel y gallai ein preswylwyr gael mynediad unigol at yr hyn yr oeddent yn ei hoffi.

“Fe wnaethon ni gyflwyno gweithgareddau mewnol i gadw pawb yn brysur, gan gynnwys nosweithiau rhyngwladol â thema fel Sbaeneg ac Eidaleg.

“Byddem wedyn yn trefnu gweithgareddau a chreu crefftau yn dibynnu ar beth oedd y thema ac yn dysgu rhai geiriau ac yn bwyta gwahanol fwydydd yn dibynnu ar thema'r wlad.”

Cyfaddefodd Naomi fod un noson thema yn fwy poblogaidd nag eraill. Meddai: “Yn amlwg, roedd noson dafarn yn ffefryn arbennig gyda phawb!”

Cafwyd canlyniad pwysig iawn i'r holl weithgaredd digidol hefyd. Yn hytrach na theimlo'n ynysig, roedd preswylwyr yn teimlo mwy o ymgysylltiad â'u cymuned ac yn gallu cyfathrebu mwy â'u teuluoedd a'u ffrindiau.  

“Ni chafwyd unrhyw effeithiau andwyol, i’r gwrthwyneb,” esboniodd Naomi.

“Gwelsom fod ein preswylwyr yn fwy sefydlog a diddan ac roedd gweithgareddau unigol yn helpu eu lles yn gyffredinol.

“Mae preswylwyr wedi gallu gwneud galwadau fideo i ddal ati i ymgysylltu â theuluoedd nad oedden nhw'n gallu ymweld.

“Gallem hefyd ymuno â grwpiau eirioli rhithwir i gefnogi ein preswylwyr ac roedd hyn yn eu helpu i integreiddio â grwpiau cymunedol ehangach.”

Mae preswylwyr hefyd wedi gallu treulio mwy o amser yn yr awyr agored yn yr ardd, os bydd y tywydd yn caniatáu, wrth i rwgnach cefndir yr afon ysgogi'r synhwyrau.

Ychwanegodd Naomi: “Nid yw’r ardd erioed wedi edrych cystal!”

Component has been removed through translation. Check with originating site of what this should be. Enillodd y gwaith arloesol hwn enwebiad i Naomi fel rownd derfynol gwobr 'Rising Star' Nursing Times eleni.

Naomi Thicket Aeth staff a thrigolion i ysbryd pethau trwy wisgo i fyny ac addurno ystafelloedd ar gyfer y seremoni rithwir.

Gwnaed yr enwebiad gan Justin Reddy, Nyrs Tâl, a ddisgrifiodd Naomi fel ysbrydoledig.

Meddai: “Roedd Naomi yn rownd derfynol deilwng ac fe wnaethant fwynhau rhannu’r digwyddiad gyda’i thîm a’r bobl yn y gwasanaeth y mae’n eu gefnogi.

“Mae Naomi wedi hyrwyddo gweithgareddau deinamig i’n defnyddwyr gwasanaeth, oherwydd y mesurau pellhau cymdeithasol a diffyg gweithgareddau cymunedol sydd ar gael.

“Ymhellach, mae Naomi wedi cynnwys ein grŵp ynysig wrth ddathlu 72 mlynedd o’r GIG trwy drefnu parti gardd gyda baneri ac addurniadau y gwnaeth defnyddwyr y gwasanaeth helpu i’w gwneud.”