Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Mae meddygfa yn cynnal parti brechiad ffliw i bobl ifanc

flu party 1

Uchod: Mae gan y Diffoddwr Tân Geraint Davies hunlun gydag Elsa a Belle yn ystod parti Fluenz

Mae diffoddwyr tân a thywysogesau wedi rhoi help llaw i helpu plant ym Mro Castell-nedd i ymladd yn erbyn y ffliw y gaeaf hwn.

Gwahoddwyd teuluoedd â phlant rhwng dwy a thair oed, sydd eto i gael eu brechiad rhag y ffliw, i barti Fluenz a Diffoddwr Tân yng Nghanolfan Feddygol newydd Bro Nedd yng Nglyn-nedd.

Y gwesteion anrhydedd oedd tywysogesau Disney Elsa a Belle, y nyrs ymarfer aka Tracey Davies a'r gweithiwr cymorth gofal iechyd Clair Orrells, yn ogystal â chriw o'r orsaf dân leol, a roddodd wrthdystiad cyn ateb cwestiynau gan y plant a gofyn am ffotograffau.

flu party 2 Dywedodd Alex Davies, rheolwr y practis: “Trefnodd staff y practis bostio llythyrau a gwahoddiadau i dros 200 o deuluoedd preswyl gyda phlant 2 a 3 oed, nad ydynt yn derbyn eu brechiad trwynol Fluenz fel rhan o’r rhaglen imiwneiddio ysgolion.

“A barnu yn ôl y nifer rhagorol a bleidleisiodd ar y diwrnod, roedd llawer o rieni yn cydnabod pwysigrwydd cael eu plentyn i gael ei imiwneiddio, tra bod y plant yn mwynhau rhai celf a chrefft yn yr ardal aros.

“Ar ôl derbyn eu brechiad ffliw trwynol, sticer dewrder a bag nwyddau, aeth y plant y tu allan i gwrdd â'r diffoddwyr tân a chael tynnu eu llun wrth eistedd yn yr injan dân.

“Mae'r criw ymroddedig a fynychodd yn glod go iawn i'r gwasanaeth tân, wrth iddynt ymgysylltu â'r plant trwy ateb eu holl gwestiynau'n astud, cyn helpu'r rhai bach gyda'u nod wrth iddynt jetio rhai targedau mewn sefyllfa strategol.

“Caniatawyd i’r plant hefyd seiren yr injan dân, a ddeffrodd yr holl gleifion eraill a oedd yn eistedd yn amyneddgar yn yr ardal aros.

“Hoffai pawb ym Mhractis Bro Castell-nedd fynegi eu diolch diffuant i Gary Davies a Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru am wneud ein plaid yn llwyddian