Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Mae haelioni llethol yn gweld miloedd o bunnoedd yn cael eu rhoi i gefnogi cleifion a staff

Ryan Jones charity cycle

Mae Elusen Iechyd Bae Abertawe a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn diolch yn fawr iawn i'r rhoddwyr hael a'r codwyr arian gwych sy'n cefnogi cleifion a staff yn yr amseroedd digynsail hyn.

Mae miloedd o bunnoedd a godwyd gan gymunedau ar draws ardal Bae Abertawe eisoes yn gwneud gwahaniaeth anhygoel yn y frwydr yn erbyn COVID-19.

Mae'r elusen iechyd yn cefnogi cleifion, staff a gwasanaethau yn y bwrdd iechyd ac yn rheoli tua 275 o gronfeydd ar gyfer offer, ymchwil, hyfforddiant a gofal cleifion.

Dywedodd pennaeth codi arian Bae Abertawe, Deborah Longman: “Yn Elusen Iechyd Bae Abertawe rydym yn angerddol am gefnogi ein cymunedau lleol yn eu hamser angen.

“Nawr, yn ein hamser angen, rydyn ni wedi cael ein llethu gan haelioni a charedigrwydd ein cymunedau lleol a’n busnesau lleol wrth ein helpu.

“Mae'r arian sydd wedi'i godi a'r eitemau sydd wedi'u rhoi yn gwneud gwahaniaeth mor anhygoel i'n cleifion a'n staff.

“Felly o waelod fy nghalon, diolch i chi i gyd. Rydych chi wir wedi lledaenu’r cariad at Fae Abertawe. ”

Mae cyn gapten rygbi Cymru, Ryan Jones, wedi helpu i godi mwy na £ 13,000 ar gyfer Elusen Iechyd Bae Abertawe, a £ 39,000 arall ar gyfer yr ymgyrch codi arian GIG Cymru gyfan y mae'r elusen yn ei chynnal.

Ar ôl gosod targed cychwynnol iddo'i hun o godi £ 50,000, cychwynnodd Ryan ei ymdrechion codi arian trwy redeg marathon yn ei ardd, yna gofynnodd i 100 o bobl godi £ 100 yr un trwy reidio 100 milltir gyda'i gilydd ddydd Sadwrn Ebrill 11.

Dilynodd hyn gydag ymdrech ar y cyd arall, gan ofyn i bobl gerdded milltir a gododd £ 1,348 trwy fwy na 70 o roddion hael.

Yn olaf, gosododd yr her iddo'i hun o redeg 100 milltir ar felin draed yn ei gegin a gymerodd oddeutu 22 awr, gorffen ddydd Sadwrn Ebrill 25 a chodi £ 5,520.

Meddai Ryan: “Fel llawer rydw i wedi fy nghyfyngu i'm cartref a chan fod y sefyllfa hon yn parhau i chwarae allan o fy mlaen, rydw i wedi rhyfeddu at gryfder yr ysbryd dynol a haelioni cymaint.

“Y rhai sy’n rhoi o’u hamser nid oherwydd ei bod yn swydd ond oherwydd eu bod yn malio, y rhai sy’n peryglu eu hiechyd eu hunain oherwydd eu bod wir yn poeni - rydych chi wir yn ysbrydoliaeth a dwi eisiau eich cefnogi chi yn unig!”

Yn y cyfamser, ymunodd y DJs lleol Ed Kurno a Leighton Brookfield i godi mwy na £ 6,500 trwy noson o setiau cerddoriaeth ddawns wedi'u ffrydio trwy Facebook yn fyw.

Dywedodd y ddeuawd y byddai'r arian a godir yn mynd yn uniongyrchol i Gronfa Dwylo Helpu Elusen Iechyd Bae Abertawe, sy'n cefnogi prosiectau nad ydyn nhw'n ffitio i mewn i un o gronfeydd pwrpasol presennol yr elusen neu mewn ardaloedd nad oes ganddyn nhw un.

Yn ogystal â'r mentrau codi arian JustGiving hyn, mae'r elusen hefyd wedi derbyn miloedd o roddion trwy ei rhestr ddymuniadau Amazon.

Os hoffech gyfrannu trwy restr ddymuniadau Amazon dilynwch y ddolen hon:

https://www.amazon.co.uk/hz/wishlist/ls/2Y0HA0RXNXQC8?ref_=wl_share

Mae popeth o bethau ymolchi a pyjamas i gyfrifiaduron llechen wedi cael eu prynu gan unigolion, busnesau a grwpiau cymunedol lleol ar gyfer cleifion yn ysbytai Bae Abertawe.

Os hoffech gyfrannu dilynwch y ddolen hon: www.justgiving.com/campaign/spreadtheloveswansea .