Neidio i'r prif gynnwy

Mae gwaharddiad ar ysmygu ar dir ysbytai yn dod yn gyfraith o Fawrth 1af

Llun o bobl o flaen ysbyty i hybu beidio ysmygu ar tir ysbyty

Rheoliadau newydd yn dod i mewn ar Fawrth 1af a fydd yn ei gwneud yn anghyfreithlon i ysmygu mewn tir yr ysbyty.

Er bod gwaharddiad gwirfoddol wedi bod ar waith ar draws y bwrdd iechyd ers rhai blynyddoedd, am y tro cyntaf bydd hyn wedi'i ymgorffori yn y gyfraith.

Mae'r cyfreithiau newydd, sy'n cael ei gyflwyno gan Lywodraeth Cymru ar draws Cymru ar Fawrth 1af, adeiladu ar y gwaharddiad ar ysmygu mewn ysbytai ac adeiladau cyhoeddus eraill a gyflwynwyd yn 2007 i mewn a bydd yn diogelu rhagor o bobl rhag mwg ail-law yn niweidiol ac yn helpu rhai sy'n ceisio rhoi'r gorau iddi.

Mae'r gyfraith newydd yn golygu y bydd pob rhan o dir yr ysbyty yn ddi-fwg. Gallai unrhyw un sy'n cadw ati  i dorri'r gyfraith trwy ysmygu ar dir yr ysbyty wynebu dirwy o £ 100.

Dywedodd Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol BIP Abertawe, Dr Richard Evans: “Bydd atal pobl rhag ysmygu ar dir ein hysbyty yn hyrwyddo amgylcheddau gofal iachach.

“Bydd yn amddiffyn defnyddwyr ysbytai rhag mwg ail-law niweidiol ac yn cefnogi pobl sydd eisiau rhoi’r gorau i ysmygu i wneud hynny.

“Fodd bynnag, rydyn ni'n gwybod gall e fod yn anodd i rai pobl roi'r gorau i ysmygu, felly byddwn ni'n eu cefnogi trwy gyfeirio at wasanaethau a all gynnig help a chyngor."

Mae rhai ysmygwyr eisoes wedi'u cymell i roi'r gorau i ysmygu oherwydd y pandemig COVID-19 a'r gobaith yw y bydd y ddeddfwriaeth newydd hon yn annog hyd yn oed mwy i wneud hynny. Mae rhoi'r gorau i ysmygu gyda cefnogaeth yn rhoi cyfle gwych i roi'r gorau i ysmygu am byth.

Bydd y deddfau newydd hefyd yn ymdrin â lleoedd lle mae plant a phobl ifanc yn treulio'u hamser - fel tiroedd ysgolion a meysydd chwarae cyhoeddus, yn ogystal ag ardaloedd awyr agored gofal dydd plant a lleoliadau gwarchod plant.

Bydd gwneud mwy o leoedd yng Nghymru yn ddi-fwg yn dad-normaleiddio ysmygu ac yn lleihau'r siawns y bydd plant a phobl ifanc yn dechrau ysmygu yn y lle cyntaf - budd enfawr i'r genhedlaeth nesaf.

“Mae'r niwed y gall ysmygu ei wneud i iechyd wedi'i gofnodi'n dda. Mae gan staff, cleifion ac ymwelwyr yn ein hysbytai i gyd ran bwysig i'w chwarae i sicrhau wrth adeiladu Cymru iachach ar gyfer y dyfodol, ” ychwanegodd Dr Evans.

Anogir y rhai sydd am roi'r gorau i ysmygu i gael mynediad at wasanaeth cymorth am ddim GIG Cymru, 'Help Me Quit', ar 0800 085 2219 neu www.helpmequit.wales/ i gael help a chefnogaeth, gan gynnwys mynediad at feddyginiaeth rhoi'r gorau i ysmygu am ddim.