Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws

Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Mae gan mam-gu o Abertawe tatŵs 'arlliwiau' y tu mewn i'w llygaid

Mario S with Mandy Liscombe

Nid oes gan y ferch sydd â thatws y ddraig ddim ar fam-gu yn Abertawe sydd wedi cael llygaid “tatŵ” i wella cyflwr prin.

Roedd gan Mandy Liscombe inc tatŵ wedi'i roi yn ei gornbilen - gan greu pâr o arlliwiau yn ei llygaid - trwy arloesi ymgynghorydd offthalmoleg Ysbyty Singleton Mario Saldanha.

Llygaid Mandy yn dangos ei 'tatw' newydd

Mae'r llun ar y chwith yn dangos llygad Mrs Liscombe gyda'r tatŵ i'w weld yn glir

Rhai blynyddoedd yn ôl, cafodd Mrs Liscombe lawdriniaeth laser i drin glawcoma, ond roedd sgîl-effaith anarferol yn golygu bod ei llygaid yn dod yn hynod sensitif i olau.
Rhoddwyd cynnig ar amryw o atebion, yn aflwyddiannus. Cyrhaeddodd y pwynt lle dechreuodd Mrs Liscombe boeni nad oedd bellach yn ddiogel iddi yrru.

Nawr mae ei gweledigaeth wedi'i hadfer. “Mae'n wych,” meddai. “Mae Mr Saldanha wedi newid fy mywyd.”

Esboniodd Mrs Liscombe bod hanes o glawcoma yn y teulu, mae'r cyflwr yn grynodiad o bwysau yn y llygad a all achosi colli golwg neu ddifrod parhaol.
Fe'i cynghorwyd gan ymgynghorydd arall i gael triniaeth laser, gan wneud toriadau bach yn rhan lliwiol ei llygaid i ryddhau'r pwysau.

Yn anffodus, roedd sgîl-effaith a effeithio tua un o bob mil o bobl wedi gadael hi â phroblemau newid bywyd. “Deuthum yn hynod o sensitif i olau. Cafodd effaith enfawr arnaf i, ”meddai.

“Roedd yn effeithio arnaf pan oeddwn yn gwylio'r teledu neu pan oeddwn yn y theatr neu'r sinema.

“Weithiau roeddwn i'n teimlo bod doedd e ddim yn ddiogel i yrru yn y tywyllwch. Rwy'n gyrru'n gynnar yn y bore i fynd i'r gwaith ac rwy'n gyrru'r wyrion. Ond ar ôl gweld prif oleuadau pobl eraill, doeddwn i ddim wir yn gallu gweld. "

Awgrymodd ymgynghorwyr eraill ei bod yn gwisgo lensys lliw, nad oeddent yn gwneud unrhyw wahaniaeth, ac yna lliwiau cyffwrdd lliw na allai eu goddef. Yna ar ôl pum mlynedd o broblemau cafodd ei chyfeirio at Mr Saldanha.

Esboniodd fod y broblem wedi'i hachosi gan oleuni yn mynd i mewn i lygaid Mrs Liscombe ddwywaith: drwy'r cannwyll llygad a thrwy'r agoriadau artiffisial, crëwyd y weithdrefn laser.

Dywedodd Mr Saldanha fod y llawfeddygon yn draddodiadol yn defnyddio inc tatŵ i geisio atal rhai annormaleddau penodol ar y gornbilen, ffenestr glir y llygad.

Ond, yn wahanol i'r croen, nid oes pigment gan y gornbilen i gymryd yr inc felly roedd bob amser yn weithdrefn dros dro a oedd yn pylu ac yn gorfod cael ei hailadrodd.
“Ar gyfer Mrs Liscombe, ni wedi defnyddio cyllell llawfeddyg bach, manwl gywir i greu poced yng nghanol y gornbilen, dros y man lle cafodd y laser. Wedyn defnyddion ni inc tatŵ a chau'r boced.

“Mae fel creu filter yn ffenestr glir ei llygad ond heb effeithio ar y rhan lliw, a chadw'r agoriad artiffisial.

“Weithiodd e yn syth.

“Roedd y harddwch ohono, mewn gwirionedd wedi ei wirio yn gyntaf drwy ddefnyddio inc marcio dros dro ar yr ardal honno, a gofynnodd iddi fynd allan am ychydig oriau a dod yn ôl.

“Darganfododd hi bod yn wahanol iawn. Roedd hi eisiau i ni ei wneud - ac i wneud y llygad arall hefyd. ”

Er mai Mr Saldanha yw'r cyntaf o'i fath yng Nghymru, ers hynny mae wedi cyhoeddi erthygl ar y weithdrefn fel y gall llawfeddygon eraill ei mabwysiadu.

Cafodd Mrs Liscombe y weithdrefn ar ei llygad dde, y gwaethaf yr effeithiwyd arni, ddwy flynedd yn ôl. Dywedodd: “Unwaith y byddai'r dresin wedi dod i ben a fy cannwyll llygad wedi ymledu eto, roedd yn syth. Roedd wedi mynd yn syth.

“Meddyliodd Mr Saldanha efallai y byddai'n gwneud iawn am y llygad arall ond ei fod yn dwysau'r broblem oherwydd cefais fy ngadael ag llygaid croes.

“Nawr bo’ nhw wedi gwneud hon hefyd mae'n wych. Mae Mr Saldanha yn ddyn rhyfeddol - mae'n anhygoel. ”

Sylwer: Ni ddylid cymysgu'r driniaeth lawfeddygol hon â thatŵ cosmetig y cyfunyn (gwyn y llygad), sy'n beryglus a gall achosi cymhlethdodau golwg neu hyd yn oed ddallineb.