Neidio i'r prif gynnwy

Mae ffrindiau caredig yn sicrhau bod Traeth Aberafon yn lle mwy diogel i ymwel

Thomas and Ryan

Mae Traeth Aberavon wedi dod yn lle mwy diogel diolch i ymroddiad anhunanol dau ffrind sydd wedi cael eu cyffwrdd gan glefyd y galon.

Mae Thomas Richards, cynorthwyydd adsefydlu yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot, a Ryan Phillips, weldiwr yn Tata Steel, wedi gosod targed iddynt eu hunain o godi £ 10,000 i helpu i wneud ymweliad â glan y môr yn fwy diogel trwy osod pedwar diffibriliwr ar hyd promenâd Aberafon.

Mae'r diffibriliwr cyntaf bellach wedi'i osod, wrth ymyl yr ardd suddedig ym mhen dociau'r traeth, diolch i'r rhodd hael o £1,500 gan Hale Construction.

Nod y pâr bellach yw goresgyn mynyddoedd yn llythrennol i godi arian ar gyfer y tri dyfais sy'n weddill, yn ogystal â rhoi arian i Sefydliad Prydeinig y Galon.

Dywedodd Thomas: “Mae hwn yn bwnc personol i ni dau. Bu farw tad Ryan ar bromenâd Aberafon yn ystod trawiad ar y galon ym mis Mai 2019 ac mae gan fy nhad gyflwr cronig ar y galon.

“Ein nod yw codi ymwybyddiaeth a chynyddu'r posibilrwydd i'r cyhoedd gael mynediad at ddiffibriliwr pe bai amheuaeth o drawiad ar y galon. Bydd hyn yn cynyddu siawns unigolyn o oroesi os yw diffibrilwyr gerllaw.

“Ar ôl i Ryan feddwl am y syniad, edrychon ni o gwmpas ac nid oedd unrhyw beth ar gael. Mae rhai yn y lleoedd bwyd a'r ganolfan hamdden ond dim ond yn ystod oriau agor y gellir eu cyrraedd, ond bydd gan ein rhai ni fynediad 24 awr.

“Y ffordd rydyn ni wedi eu gosod allan, ni fyddwch chi byth mwy na 300 metr i ffwrdd o ddiffibriliwr, sy'n holl bwysig oherwydd ar ôl pum munud does dim ond tua siawns o 20 y cant o ailgychwyn calon.

“Byddwch chi bob amser o fewn yr amserlen bum munud honno sy'n rhoi siawns o 70-80 y cant i chi ailgychwyn y galon, sy'n wahaniaeth enfawr.”

Dywedodd Thomas y gallai bron unrhyw un ddefnyddio diffibriliwr i achub bywyd.

“Maen nhw wedi eu hawtomeiddio’n llawn felly does dim angen unrhyw hyfforddiant arnoch chi,” meddai. “Pan fyddwch chi'n ffonio 999 maen nhw'n rhoi lleoliad y diffibriliwr agosaf i chi a chod i gael mynediad, yna bydd y peiriant yn siarad â chi sut i'w ddefnyddio.”

Mae tudalen codi arian wedi'i sefydlu ar-lein fel y gall pobl gyfrannu ac mae'r pâr yn bwriadu rhoi cynnig ar Her y Tri Chopa - gan ddringo Ben Nevis, Scafell Pike a'r Wyddfa o fewn 24 awr - i godi proffil eu hachos.

Dywedodd Ryan fod pwysigrwydd diffibrilwyr wedi cael ei amlygu yn ystod Pencampwriaethau Pêl-droed Ewrop.

Meddai: “Gobeithio na fydd eu hangen byth, ond os bydd eu hangen, byddant yno. Ac maen nhw'n gwneud gwaith - dim ond edrych ar sut y gwnaeth un achub bywyd y pêl-droediwr Christian Eriksen yn ddiweddar ar ôl iddo gwympo ar y cae.

“Rydyn ni wedi bod yn siarad amdano ers dwy flynedd ond wedi cael trafferth ei roi ar waith, ond ers yr holl gyhoeddusrwydd o amgylch Eriksen, mae pobl bellach yn ein cefnogi.

“Mae yna 30 ohonom ni - bechgyn lleol i gyd - sy’n edrych ar gwblhau Her Prydain y Tri Chopa, sy’n dringo Ben Nevis, Scafell Pike a Mount Snowdon o fewn 24 awr gan gynnwys teithio rhwng.

“Mae eraill wedi dweud y byddan nhw hefyd yn codi arian i ni - dywedodd Ysgol Syrffio Port Talbot y byddan nhw'n gwneud diwrnod i godi arian, mae'r gymuned gyfan yn neidio ar ei bwrdd.

“Rwy’n credu y byddai fy nhad yn falch iawn ohonom i gyd.”


I gyfrannu dilynwch y linc yma.