Neidio i'r prif gynnwy

Mae bardd ysbyty yn gobeithio bydd geiriau'n helpu i wrthsefyll colled Covid

Mae cerdd wreiddiol a ysgrifennwyd i dawelu meddwl perthnasau galarus yn ymweld ag Ysbyty Treforys, er gwaethaf cyfyngiadau Covid, bod eu hanwyliaid yn derbyn gofal hyd at y diwedd, bellach yn cael ei harddangos.

Mae'r gerdd, o'r enw 'With Respect', i'w gweld ar blac wedi'i osod yn y cyntedd i marwdy'r ysbyty.

Mae'n cydnabod, oherwydd y cyfyngiadau gorfodedig ar ymweld ag ysbytai yn ystod anterth y pandemig, bod rhai perthnasau wedi'u gadael 'heb y siawns o ffarwelio' ond yn gorffen trwy sicrhau 'sicrwydd eu bod yn cael eu trin yn dda'.

Mae dwy gerdd arall, a ddyluniwyd i ddod â chysur i deuluoedd, wedi cael eu harddangos mewn ystafelloedd cymharol yn Adran Achosion Brys yr ysbyty.

Mae'r cerddi yn waith Stephen Banfield, gweithiwr cymorth biofeddygol yn adran patholeg Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Poet 2 Meddai: “Gofynnodd staff y marwdy i mi ysgrifennu cerdd y gellid ei rhoi ar blac. Fe'i lleolir wrth y fynedfa i fynedfa'r ymwelwyr, a bydd yn sicrhau perthnasau na chafodd yr ymadawedig ei ruthro trwy'r system fel, yn ystod Covid, yn ddiau, roedd llawer yn credu eu bod.

“Yna gofynnwyd i mi ysgrifennu dwy gerdd arall ar gyfer ystafell y perthnasau yn yr adran achosion brys fel rhan o’r gwasanaeth gofal ar ôl marwolaeth.”

Yn ddiweddar gofynnwyd i Stephen, sydd wedi bod yn ysgrifennu barddoniaeth ers tua degawd, ddarllen detholiad o'i gerdd fel rhan o Ddiwrnod Coffa Covid y Bwrdd Iechyd.

Mae hefyd wedi cyhoeddi casgliad o'i gerddi ar Amazon ac yn rhoi'r holl elw i'r Gwasanaeth Gofal ar ôl Marwolaeth ar ôl cael ei ysbrydoli gan ei staff.

Meddai: “Wrth siarad â’r nyrsys roeddwn yn synhwyro cymaint o gynhesrwydd ac ymroddiad a gynigiais i roi llyfr at ei gilydd a rhoi’r elw i’n gwasanaeth gofal ar ôl marwolaeth.”

Dywedodd Tracey Pycroft, Pennaeth Caplaniaeth a Gofal Ysbrydol SBUHB: “Mae gan Stephen ffordd ingol a chryno o ddal emosiwn y sefyllfaoedd rydyn ni’n cael ein hunain ynddynt, ac mae’n defnyddio cyfrwng pennill i rannu ei feddyliau gyda ni.

“Rydym yn ffodus bod rhywun mor dalentog yn gweithio i BIP Bae Abertawe a hyd yn oed yn fwy ei haelioni ysbryd wrth roi unrhyw arian a wnaed o’i greadigaethau i’r Ganolfan Gofal ar ôl Marwolaeth sy’n darparu rhwydwaith o ofal a chefnogaeth y mae taer angen amdanynt yn hyn yr hinsawdd sydd ohoni. ”

I archebu copi o Lock Down Poems ewch i Amazon Books yma .