Neidio i'r prif gynnwy

Llongyfarchiadau cynnes wrth i gyn Brif Swyddog Gweithredol Bae Abertawe Tracy Myhill gael ei gydnabod yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines

Mae Tracy Myhill, cyn Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, wedi derbyn OBE yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines 2021.

Arweiniodd Tracy, a ymddeolodd ym mis Rhagfyr, y bwrdd iechyd am bron i dair blynedd, ac mae newyddion am ei hanrhydedd wedi cael croeso cynnes.

Dywedodd Cadeirydd y Bwrdd Iechyd, Emma Woollett:

“Rwy’n hynod falch bod ein cyn Brif Weithredwr Tracy Myhill wedi cael ei gydnabod yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines.

“Mae ymrwymiad a brwdfrydedd Tracy dros wella gofal y GIG ac annog staff i fod y gorau y gallent gael ei ddisgleirio pan oedd hi gyda ni. Mae derbyn OBE yn adlewyrchu ei chyfraniad cyfoethog i wasanaethau iechyd yng Nghymru dros yrfa hir ac amrywiol.

“Roedd ei harweiniad o’r bwrdd iechyd yn ystod dechrau’r pandemig yn ysbrydoledig, ac mae hi’n haeddu’r anrhydedd hon yn fawr.”

Dywedodd Tracy:

“I ddweud fy mod yn anrhydeddu, wylaidd ac wrth fy modd i dderbyn y byddai Honor Ei Mawrhydi y Frenhines yn gynnil.

“Mae'r Anrhydedd hwn yn cynrychioli cymaint i'm teulu, fy ffrindiau a fi. Heb y cariad a’r gefnogaeth a gefais, ni allwn fod wedi cyflawni popeth sydd gennyf trwy gydol fy ngyrfa yn y GIG ac yn fy mywyd yn fwy cyffredinol.

“Ni fyddai fy siwrnai bersonol a phroffesiynol wedi bod yn bosibl heb y gred oedd gan eraill ynof trwy gydol fy nhri mlynedd ar hugain yn y GIG.

“Rwyf wedi bod mor freintiedig fy mod wedi cael gyrfa mor rhyfeddol a gwerth chweil - o’r derbynnydd i’r Prif Swyddog Gweithredol - yn gweithio gyda chymaint o bobl eithriadol ac ysbrydoledig.

“I bawb a gefnogodd, a anogodd, a ddatblygodd, ac a welodd y potensial ynof, hoffwn ddiolch iddynt heddiw.

“Mae’r Anrhydedd hwn gymaint i bob un ohonoch ag ydyw i mi a gobeithio y gallwch chi i gyd rannu yn y balchder.

“Rwyf wedi bod, ac yn parhau i fod, yn angerddol am wella iechyd y boblogaeth a gwasanaethau iechyd i bobl Cymru ac er fy mod bellach wedi ymddeol o’r GIG, rwy’n parhau i fod yn ymroddedig i gefnogi pobl a sefydliadau i fod y gorau y gallant fod.

“Ac i bob derbynnydd allan yna dwi'n dweud, gallwch chi hefyd gyflawni unrhyw beth yr ydych chi'n meiddio breuddwydio amdano!”