Ffrindiau blewog i ddod o hyd i gartrefi newydd ym Mae Abertawe y Nadolig hwn

Uchod; Ceri Branagh, Ceri Williams, Nicola Lewis, Clare Haste, Amanda Francis, Gemma Dascombe a Donna Richards gydag ychydig o'u ffrindiau blewog.

Bydd plant ym Mae Abertawe sydd ag anghenion iechyd eithriadol yn derbyn anrhegion arbennig, a blewog iawn, y Nadolig hwn.

Mae Gweithdy Build-a-Bear wedi dewis WellChild fel ei elusen yn y DU y Nadolig hwn, gyda'r nod o roi arth tedi i hyd at 5,500 o bobl ifanc.
 

Mae WellChild yn elusen genedlaethol sy'n helpu i gael plant a phobl ifanc sy'n ddifrifol wael allan o'r ysbyty ac yn gartref i'w teuluoedd.

Mae Nicola Lewis, Metron ar gyfer Gwasanaethau Nyrsio Cymunedol Plant yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot yn Gynghorydd Nyrsio ar gyfer yr elusen.

Oherwydd cyfranogiad Nicola, bydd 80 o’r eirth tedi yn cael eu rhoi’n rhodd i blant yn ardal Bae Abertawe sy’n derbyn gofal gan y Gwasanaeth Nyrsio Cymunedol Plant.

Meddai: “Gofynnodd WellChild i mi a oeddem eisiau rhai o'r eirth yma, a dywedais ie ar unwaith. Hynny yw, pwy sydd ddim yn caru eirth tedi? ”

Gwnaeth Ysgol Theatr Stage 8 yng Nghastell-nedd gasgliad bwced yn eu pantomeim diweddaraf sy'n golygu y bydd gan blant sy'n derbyn yr eirth daleb ar gyfer ategolion hefyd.

Bydd rhieni hefyd yn cael cynnig llyfryn gan WellChild, yn amlinellu sut y gallai'r elusen eu helpu a'u cefnogi.

Isod; Nicola Lewis gyda rhai o'r earth tedi a fydd yn dod o hyd i gartrefi gyda phlant ag anghenion iechyd eithriadol yn ardal Abertawe.

“Mae’n ddull cyfannol,” meddai Nicola. “Mae'n ffordd mor wych o godi ymwybyddiaeth o'r elusen a'r gwaith pwysig maen nhw'n ei wneud ymhlith rhieni a gofalwyr.

“Ac, wrth gwrs, mae’r eirth tedi yn annwyl a bydd y plant yn eu caru.”

Mae rhodd arall o eirth wedi cael ei chyflwyno mewn Parti Nadolig arbennig a gynhaliwyd ar y penwythnos, gyda’r gweddill yn cael ei ddosbarthu i’r plant erbyn y Nadolig.

Bydd y plant hefyd yn elwa o roddion mae staff a cleifion y bwrdd iechyd wedi'u prynu fel rhan o apêl sy'n cael ei rhedeg gan Elusen Iechyd Bae Abertawe.

Meddai Nicola: “Gyda’r eirth tedi a’r holl roddion caredig sydd wedi cael eu rhoi trwy elusen y bwrdd rhostir bydd yn Nadolig gwych.

“Rydyn ni wrth ein boddau’n mynd allan yma i gyd, rydyn ni yn y broses o addurno’r adran fel gweithdy Sion Corn.

“Ar hyn o bryd mae’r eirth yn eistedd yn fy swyddfa yn aros i gael eu dosbarthu i’r plant.

“Maen nhw wedi cymryd yr awenau a byddaf yn colli cael 80 pâr bach o lygaid yn syllu arna i tra byddaf yn gweithio pan fyddant wedi mynd!”