Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Ein datganiad ar coronafeirws

Delwedd lliw o coronafirws o dan ficrosgop

Rydym yn ymwybodol am sôn ar gyfryngau cymdeithasol ynghylch coronafeirws yn ein hardal. Nid oes achosion COVID-19 wedi’u cadarnhau yn ysbytai Bae Abertawe.

Dylai pobl fynd i'w hapwyntiadau fel arfer.

Dylai unrhyw un sydd yn pryderu am y coronafeirws ymweld â gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru am gyngor a gwybodaeth: Ewch i'r dudalen Iechyd Cyhoeddus Cymru.