Neidio i'r prif gynnwy

Datgelwyd gweithiau celf syfrdanol ysbytai'r maes

Efallai eu bod yn ysbytai maes a adeiladwyd mewn wythnosau yn unig, ond maent hefyd yn gynfasau gwag ar gyfer rhai darnau celf trawiadol i groesawu cleifion a staff.

Mae cyfres o baneli yn darlunio blodau'r ddôl, a ddyluniwyd gan yr artist o Gaerdydd, Louise Shenstone, bellach yn addurno rhai o furiau ysbytai'r maes y Bae a Llandarcy.

Gofynnodd staff nyrsio am y gwaith celf i anfon neges glir i'r cyhoedd y byddai eu hanwyliaid yn derbyn gofal gydag urddas a thrugaredd, er nad ydyn nhw yn un o'r prif ysbytai. Dewisodd staff yr ymadroddion a'r geiriau a ddefnyddiwyd ac roeddent yn frwd dros ddefnyddio blodau dôl i greu awyrgylch gadarnhaol, ddyneiddiol ar ôl gweld peth o waith Louise.

Mae geiriau ac ymadroddion dwyieithog allweddol o gerddi wedi'u cyfuno â motiffau gweledol i ennyn awyrgylch gadarnhaol o heddwch a thawelwch. Mae barddoniaeth yn Gymraeg a Saesneg wedi'i chyflwyno ar hyd y coridor 'Urddas'; taith sylweddol a wnaed gan staff â chleifion a fu farw. Roedd Michael Prihoda, bardd Americanaidd wrth ei fodd bod staff nyrsio wedi dewis ei waith. Dywedodd ef:

“Rwy’n hynod gyffrous i glywed bod gan y nyrsys ddiddordeb mewn defnyddio fy marddoniaeth mewn darn o waith celf. Mae'r dyluniad yn edrych yn hyfryd. Ac mae gwybod y bydd gweithwyr y rheng flaen yn ei werthfawrogi yn llawenydd pennaf i mi.

“Rhowch wybod i mi os oes unrhyw beth arall y gallaf ei wneud i fod o wasanaeth. Gobeithio y gallwch chi a'ch anwyliaid aros yn ddiogel. Fel nodyn ochr, rwy'n gefnogwr pêl-droed eithaf brwd, a daeth â chic ychwanegol o gyffro i'ch gweld chi yng Nghymru gan mai fy hoff bêl-droediwr yw Gareth Bale. "

Dywedodd Emily Davies, pennaeth datblygu nyrsio ar gyfer ysbytai'r maes:

"Mae'r gwaith celf hwn yn hynod bwysig i'r tîm nyrsio wrth ein helpu i greu ardal barchus a heddychlon ar gyfer cleifion a staff.

“Roeddem am iddo ddynodi cysylltiad rhwng cleifion a’u hanwyliaid, a gobeithio bod aelodau’r teulu’n cydnabod arwyddocâd y farddoniaeth wrth ddarparu llwybr terfynol tawel ac urddasol i’n cleifion.

“Fel tîm nyrsio, rydyn ni'n teimlo'n freintiedig iawn ein bod ni wedi cael mewnbwn i ddyluniad ysbytai'r maes ac rydyn ni'n gwybod y bydd y gwaith celf hwn yn darparu ymdeimlad o gysur a diogelwch i gleifion a staff.”

Nid y paneli yw'r unig waith creadigol yn ysbytai'r maes. Dywedodd Heather Parnell, rheolwr celfyddydau cyfalaf y bwrdd iechyd:

“Mae yna lawer o dystiolaeth am werth cadarnhaol natur i’n lles.

“Dyma fu ffocws y ffilm drochi fawr a wnaed gan yr artist o Abertawe, Johan Butenschon Skre, ar gyfer ystafelloedd lles staff y ddau ysbyty'r maes.

“Mentrodd allan i Gŵyr heulog a dod â ffilmiau byrion yn ôl o harddwch, heddwch a llonyddwch yn yr amgylchedd lleol; mewn parciau, ar y traeth ac yn y coed. Mae'r ystafelloedd Lles yn cynnig encil i staff ymlacio a chael tawelwch yng nghanol eu gofal prysur, hanfodol a gwerthfawrogir yn fawr i gleifion. ”

Ar ôl i'r ysbytai maes gael eu digomisiynu, bydd y gwaith celf ar gael i'w ddefnyddio mewn ysbytai a lleoliadau clinigol eraill.

Mae cyllid ar gyfer y gweithiau celf wedi dod o dair ffynhonnell: Tai Arfordirol, Cyngor Celfyddydau Cymru a rhan o'r gyllideb ar gyfer ysbytai'r maes eu hunain.