Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws

Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Cyfle i gael diwrnod ymarferol yn Ysbyty Treforys

MH open day pic.jpg

Bydd Ysbyty Treforys yn agor ei ddrysau i bawb mis nesaf yn dilyn llwyddiant ei ddiwrnod agored cyntaf y llynedd.

Morriston Hospital main entrance.jpg

Bydd yn rhedeg ddydd Sadwrn 5 Hydref rhwng 11 am-3pm, pan fydd ymwelwyr yn gallu cael profiad ymarferol o rywfaint o waith yr ysbyty.

Mae hyn yn cynnwys sefydlu a thrafod cwmpas laparosgopig.

Byddant hefyd yn cael cyfle i siarad â staff ysbytai, a sgwrsio ag aelodau o'r gwasanaethau brys, gan gynnwys yr heddlu a'r gwasanaeth tân.

Bydd cynrychiolwyr Ambiwlans Awyr Cymru a’r EMRTS (Gwasanaeth Adalw a Throsglwyddo Meddygol Brys) Cymru - “meddygon hedfan” Cymru - hefyd yn bresennol, ynghyd â’r Gwasanaeth Gwirfoddolwyr, Clwb Rotari a Chynghrair y Cyfeillion.

Ymhlith y timau ysbytai a fydd yn cymryd rhan bydd y gwasanaeth dadebru, fferylliaeth a Thechnoleg Gwybodaeth (TG), a fydd yn hyrwyddo'r system Gwybod Gorau Gleifion.

Mae hyn yn rhoi mynediad diogel ar unwaith i gleifion a'u gofalwyr i ganlyniadau profion, cofnodion meddygol a gwybodaeth am driniaeth ar-lein.

Bydd yr Adran Achosion Brys a theatrau gweithredu ysbytai hefyd yn cynnal nifer o weithgareddau rhyngweithiol.

Bydd gwybodaeth am y prentisiaethau y mae UHB Bae Abertawe yn eu cynnig.

Yn y cyfamser, bydd Coleg Gwyddorau Dynol Prifysgol Abertawe yno i gynghori ar gyfleoedd gyrfa posib o fewn y gwasanaeth iechyd. MH open day pic.jpg

Ymhlith yr atyniadau eraill fydd y Wunderkammer - “cabinet chwilfrydedd” 12 drôr wedi’i lenwi â phob math o bethau cofiadwy rhyfedd a rhyfeddol o hanes gofal iechyd yr ardal.

Dywedodd Deb Lewis, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Ysbyty Treforys: “Roedd diwrnod agored cyntaf y llynedd yn llwyddiant ysgubol.

“Roedd ymwelwyr yn awyddus i wybod pryd y byddai’r un nesaf yn cael ei gynnal, ac rydym yn gobeithio y byddant yn mwynhau eleni gymaint.”