Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Canolfan newydd dros dro ar gyfer gwasanaeth Doctor tu allan i oriau Bae Abertawe

GP pic

Mae pencadlys newydd gyda’r canolfan driniaeth meddygon teulu y tu allan i oriau (GP OOH) Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn SA1.

Mae'r symud, o Ysbyty Treforys, wedi cael ei drefnu i ryddhau gwelyau gwerthfawr wrth i baratoadau i fynd i'r afael â'r argyfwng COVID-19 gyflymu.

Bydd y gwasanaeth yn gweithredu o Beacons Centre for Health, Langdon Road, Abertawe, SA1 8QY, o ddydd Iau, 2 Ebrill.

Mae'r llety newydd yn darparu cyfanswm o 11 o ystafelloedd triniaeth a derbynfa a man storio ar gyfer stoc mewn canolfan iechyd fodern. Mae yna hefyd barcio y tu ôl i'r adeilad i gleifion.

Beacon Centre Meddai Kevin Duff, rheolwr y gwasanaethau meddygon teulu OOH: "Mae cryn bwysau ar safle Ysbyty Treforys i ryddhau lle cyn gynted â phosibl er mwyn ymdopi â'r achos o COVID-19.

"Gan fod hon yn sefyllfa sy'n symud yn gyflym, rydym wedi gorfod gwneud cynlluniau brys ar gyfer symud, ac rydym wedi sicrhau llety priodol yng Beacons Centre for Health."

Dywedodd Mr Duff mai newid dros dro oedd y sylfaen tra'n aros am y sefyllfa gyda COVID-19 ychwanegu eu bod yn gweithio ar sail y pedwar mis nesaf o leiaf.

O'r ganolfan newydd dywedodd: "Rydym yn falch iawn o fod wedi cael llety arall ar gyfer ein gwasanaeth yn Abertawe sy'n rhoi'r gallu i ni barhau i ddarparu gwasanaeth diogel ac effeithiol i'r cyhoedd yn ystod cyfnod heriol i bawb."

Mae gwasanaeth y tu allan i oriau meddygon teulu Bae Abertawe yn gweithredu o 6.30 pm i 8am yn ystod yr wythnos, a thrwy'r dydd ar benwythnosau a gwyliau banc.

Os oes angen i chi weld meddyg teulu ar frys yn ystod yr adegau hyn, ac yn methu aros nes i'ch meddygfa eich hun agor, ffoniwch 111. Byddwch yn cael eich ateb gan drafodwr galwadau hyfforddedig a fydd yn cymryd rhai manylion ac yna, os yw'n briodol, bydd meddyg teulu yn eich ffonio'n ôl i asesu eich anghenion. Efallai y cewch gynnig cyngor hunangymorth, neu apwyntiad wyneb yn wyneb, yn dibynnu ar eich anghenion.