Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws

Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Brif wobr i'r tîm sy'n helpu dyfu cenhedlaeth newydd o weithwyr y GIG

Ruth Gates team pic highres.jpg

Mae tîm sy'n helpu i greu'r genhedlaeth nesaf o weithwyr y GIG yn cael ei ystyried ar gyfer gwobr fawreddog.

Dechreuodd Academi Prentisiaid Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn 2016 ac mae wedi mynd o nerth i nerth byth ers hynny.

Arweiniodd peilot cychwynnol ym mis Rhagfyr 2016 at recriwtio 12 swydd. Ers hynny mae cyfanswm o 210 o brentisiaid wedi cychwyn, gyda chyfleoedd pellach yn cael eu cynnig yn barhaus.

Gan weithio gyda sefydliadau partner fel Coleg Gŵyr Abertawe a Choleg Castell-nedd Port Talbot, mae'r academi hefyd yn rhoi cyfle i staff presennol y GIG wella eu gwybodaeth a'u sgiliau.

Nawr mae’r llwyddiant hwn wedi cael ei gydnabod gan drefnwyr Gwobrau Prentisiaeth Cymru eleni, sydd wedi cyrraedd rhestr fer y bwrdd iechyd yng nghategori Macro Cyflogwr y Flwyddyn.

Cyhoeddir yr enillwyr mewn seremoni gyflwyno yn ddiweddarach yn yr hydref.

Yn y llun: Rhes gefn; cydlynydd dysgu a datblygu Helen Jones (chwith) a phrentis cydlynydd Ruth Harding. Gweinyddwr Academi Prentis rhes flaen Nataya Davies (chwith) a rheolwr yr Academi Prentis, Ruth Gates.

Ruth Gates team pic highres.jpg

Dywedodd Rheolwr Prosiect Dysgu a Datblygu Bae Abertawe, Ruth Gates: “Mae'r holl staff sy'n gweithio i'r Academi Brentisiaid wrth eu boddau eu bod wedi cyrraedd rhestr fer y wobr hon ac yn edrych ymlaen at y seremoni.

“Rydyn ni i gyd yn gweithio’n galed i ddatblygu a hyrwyddo’r cyfleoedd prentisiaeth i bobl leol ddechrau eu gyrfaoedd o fewn y bwrdd iechyd ac i’r staff presennol wella eu sgiliau a’u gwybodaeth i ddiwallu anghenion cyfnewidiol y sefydliad, ennill dyrchafiad ac esblygu.”

Lansiwyd yr academi gyda'r bwriad o ddatblygu ffordd newydd ac arloesol o recriwtio gweithlu'r GIG ar gyfer y dyfodol.

Mae'n cynnig cyfleoedd mewn mwy na dwsin o rolau wahanol gan gynnwys gweinyddwyr, gweithwyr cymorth gofal iechyd, ar wardiau ac mewn theatrau, cynorthwywyr labordy, swyddfeydd archebu cleifion allanol, dysgu a datblygu, ystadau a chyfleusterau, therapïau a chyfathrebu digidol.

Mae'r rhaglenni hyfforddi yn y gwaith yn canolbwyntio ar y swydd gyfan ac yn darparu set o gymwysterau i brentisiaid.

Cyflwynir y rhain yn y gweithle, lle mae'r prentisiaid yn cael profiad a hyfforddiant ymarferol gan staff profiadol.

Yn y cyfamser, gall staff eu hunain gofrestru ar gyfer ystod o gymwysterau i weddu i'w rôl bresennol neu i helpu i ddatblygu eu gyrfa.

Mae tîm yr Academi Prentisiaid yn ymweld ag ysgolion a cholegau lleol, yn gweithio gyda Chanolfannau Swyddi i hyrwyddo cyfleoedd o fewn y bwrdd iechyd, ac yn cynnal digwyddiadau gyrfa prentis.

Ychwanegodd Ruth: “Rydyn ni wedi cyflawni cymaint yn yr amser byr rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda Choleg Castell-nedd Port Talbot a Choleg Gŵyr Abertawe.

“Rydym wedi cryfhau ein partneriaethau i sicrhau y gallwn gynnig ystod eang o gyfleoedd dysgu ar bob lefel ar gyfer y genhedlaeth nesaf o staff y GIG o'n hardal leol, a chydweithio i ddatblygu rhaglenni i uwchsgilio ein gweithlu presennol.”

Cyhoeddir enillwyr y gwobrau yng Nghanolfan Confensiwn Rhyngwladol Casnewydd ddydd Iau 24 Hydref.

Gallwch ddarganfod mwy am yr Academi Prentisiaid ar wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe: https://tinyurl.com/y6mvpnn3