Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws

Mae'r gaeaf yn dod - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Blas ar ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Mae John Owen yn Aelod yn y lle arall

Cynhaliwyd ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ddydd Mawrth, 23 Gorffennaf 2019 ac edrychodd yn ôl ar flwyddyn olaf Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg cyn newidodd y ffin ar 1 Ebrill 2019. Ar ôl y dyddiad hwnnw, symudodd y cyfrifoldeb am wasanaethau yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr i Fwrdd Iechyd  Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, a newidiodd ein henw i Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.