Blas ar ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Image2

Cynhaliwyd ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ddydd Mawrth, 23 Gorffennaf 2019 ac edrychodd yn ôl ar flwyddyn olaf Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg cyn newidodd y ffin ar 1 Ebrill 2019. Ar ôl y dyddiad hwnnw, symudodd y cyfrifoldeb am wasanaethau yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr i Fwrdd Iechyd  Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, a newidiodd ein henw i Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.