Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Blas ar ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Mae menyw yn siarad yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Cynhaliwyd ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ddydd Mawrth, 23 Gorffennaf 2019 ac edrychodd yn ôl ar flwyddyn olaf Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg cyn newidodd y ffin ar 1 Ebrill 2019. Ar ôl y dyddiad hwnnw, symudodd y cyfrifoldeb am wasanaethau yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr i Fwrdd Iechyd  Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, a newidiodd ein henw i Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.