Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Arian a roddwyd i'r ysbyty er cof am fab anwylyd

Thomas Jones Cheque

Mae tad bachgen ysgol o Abertawe wedi codi arian ar gyfer Ysbyty Treforys er cof am ei fab anwylyd.

Thomas Jones Cheque Yn y llun uchod: Bethan James, nyrs datblygu ymarfer ITU, Ed Smale, nyrs arwystl, Lynda Mathias, chwaer allgymorth, Sian Williams, nyrs datblygu practis ITU, Louis Dare, Coleg Sir Gâr, a thad Thomas, Simon Jones.

Cafodd Thomas David Jones ei triniaeth gychwynnol yn yr Adran Achosion Brys yn Ysbyty Treforys, ar ôl iddo fynd yn sâl yn sydyn yn 2017. Yna cafodd ei drosglwyddo i Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd, am driniaeth ond yn anffodus buodd e ei farw'n ddiweddarach.

Dywedodd ei dad fod y plentyn 17 oed yn “ddyn ifanc caredig, gofalgar a soffistigedig gyda phersonoliaeth heintus”.

Fel disgybl yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bryntawe, roedd Thomas (yn y llun isod) yn astudio ar gyfer ei lefelau A, fe ragorodd mewn hanes a Saesneg, wrth baratoi ar gyfer prifysgol. Roedd hefyd yn hoffi cerddoriaeth ac yn chwarae'r drymiau mewn band gyda rhai o'i ffrindiau.

Mae ei dad, Simon Jones, bellach wedi rhoi siec am £380 i'r uned therapi dwys yn Ysbyty Treforys, er cof am ei fab.

Codwyd yr arian gan Mr Jones, ynghyd â'i gydweithwyr yn yr adran Datblygu Busnes yng Ngholeg Sir Gâr, trwy gwblhau cwrs ymosod mwdlyd ym mis Mawrth eleni.

Dywedodd Mr Jones: “Roedd Thomas yn ddyn ifanc caredig, gofalgar a soffistigedig gyda phersonoliaeth heintus. Cyffyrddodd â bywydau cynifer yn ei fywyd byr ac roedd pawb a gafodd y fraint o fod yn ei gwmni yn ei garu."

Thomas David Jones Dywedodd Bethan James, Nyrs Datblygu Practis, yn yr uned therapi dwys: “Rydym yn ddiolchgar iawn i Mr Jones a'i gydweithwyr am y rhodd a fydd yn cael ei defnyddio i fod o fudd i gleifion mewn gofal dwys yn y dyfodol.”