Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws

Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Argymhellir ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch dyfodol Meddygfa Cwmllynfell

Stethoscope pic

Gallai ymgynghori cyhoeddus gael ei gynnal yn ddiweddarach eleni ynghylch newidiadau arfaethedig i'r ffordd y mae gwasanaethau meddygon teulu mewn rhan o Gwm Abertawe yn cael eu darparu.

Byddai'n caniatáu archwilio pryderon a godwyd mewn ymarfer ymgysylltu cynharach i ddyfodol Meddygfa Cwmllynfell yn fwy manwl.

Mae Partneriaeth Amman Tawe yn ceisio caniatâd i drosglwyddo gwasanaethau o Cwmllynfell i'w safleoedd ymarfer yn Brynamman ac Ystalyfera.

Mae'r bartneriaeth yn credu y byddai'r trefniadau newydd arfaethedig yn gwella cynaliadwyedd trwy ganiatáu iddi ddefnyddio safleoedd cyfagos yn llawn a chynyddu mynediad at weithwyr iechyd proffesiynol.

Ym mis Ebrill, cychwynnodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a Chyngor Iechyd Cymunedol Bae Abertawe, corff gwarchod lleol y GIG, ymarfer ymgysylltu i drafod y cynnig gyda chleifion, gofalwyr, y cyhoedd a gwleidyddion.

Roedd yr ymateb gan gleifion a'r cyhoedd yn rhagorol, a daeth sawl mater heriol i'r amlwg - yn ymwneud yn bennaf â thrafnidiaeth, effeithiau ar y gymuned a mynediad cyfartal.

Dywedodd Dr Anjula Mehta, Cyfarwyddwr Meddygol Gwasanaethau Sylfaenol a Chymunedol Bae Abertawe: “Mae’r cyngor iechyd cymunedol wedi argymell y dylid archwilio ymhellach yr effaith ar y cymunedau cyfagos a’r goblygiadau trawsffiniol.

“Mae’r bwrdd iechyd wedi gwrando ar y pryderon hyn a bydd yn gwneud argymhelliad yn ei gyfarfod ym mis Tachwedd i symud i ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol.

“Bydd hyn yn caniatáu archwilio’r pryderon yn fanylach cyn gwneud penderfyniad ar gais Partneriaeth Amman Tawe.”

Cyhoeddir manylion llawn yr ymgynghoriad, os caiff ei gymeradwyo, yn dilyn cyfarfod y bwrdd ym mis Tachwedd.

Ychwanegodd Dr Mehta: “Yn y cyfamser, bydd angen i Bartneriaeth Amman Tawe barhau i ddarparu gwasanaethau o Gwmllynfell.”